Velká nad Veličkou

Velká nad Veličkou

Poloha

Velká nad Veličkou je největší obcí a střediskem Horňácka, podhorského regionu v Bílých Karpatech. Leží asi 16 km východně od Strážnice.

Historie

Nejstarší písemná zmínka z r. 1228 uvádí Velkou už jako městys s tržním právem. V následujících staletích byla majetkem různých šlechticů pánů z Rýznburku, z Kravař a od roku 1492 byla součástí strážnického panství. Po bitvě na Bílé hoře se v roce 1628 stává držitelem císařský plukovník František de Magno (Magnic). V 17. století byla Velká několikrát vypálena a vypleněna vpády Tatarů a vojsk uherských šlechticů, kteří povstali proti Habsburkům. Památkou na zlé časy zůstala hradební zeď kolem kostela a texty mnoha horňáckých písní a balad. V 16. století byla Velká důležitým střediskem Českých bratří evangelíků.

Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo zemědělství a chov dobytka. V současné době je podstatná část práceschopného obyvatelstva zaměstnána v Kordárně a. s., jednom z největších světových výrobců textilních tkanin pro pneumatiky a dopravní pásy.

Památky

K hlavním pamětihodnostem patří kostel sv. Máří Magdalény s kněžištěm z první poloviny 14. století, opevněný hradební zdí, která je ojedinělou sakrální fortifikační stavbou. Cenná je také socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1747.

Kulturní tradice

Velká nad Veličkou je ale především proslulá horňáckým folklórem. Pro rozvoj bohatého kulturního dění ve Velké měla velký význam Národopisná výstava v roce 1894, která se stala generálkou pro účastníky na Národopisné výstavě československé roce 1895 v Praze. Od této doby vzrostl zájem o Velkou a o celé Horňácko a v regionu pobývalo mnoho významných malířů, hudebních skladatelů, spisovatelů a sochařů. O zdejšímu rodákovi sběrateli lidových písní a hudebníkovi Martinu Zemanovi se můžete dozvědět více v muzejní expozici v jeho rodném domě.

Od roku 1957 se v areálu pod Strážnou hůrkou konají proslulé červencové Horňácké slavnosti, přehlídka autentického folklóru celého Horňácka, později provázeny Horňáckým jarmarkem tradičních řemesel. Kromě této nejznámější akce se tady koná například únorová fašanková obchůzka, dětský folklórní festival Mladé Horňácko (duben) nebo festival Ozvěny Horrňácka (srpen). V obci působí národopisný soubor Velička a dětský soubor Veličánek.

Příroda

K přírodním zajímavostem v okolí obce patří Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem a přírodní rezervace Hloží s mokřinou se vzácnými druhy rostlin a hmyzu.

Dovolená

Obec je východiskem do turisticky atraktivní Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a nabízí bohaté možnosti pro pěší, lyžařskou a cyklistickou turistiku.

Fotogalerie

NPR Zahrady pod Hájem

Naučná stezka Javořinská

Naučná stezka představuje na 14 zastaveních přírodovědné a historické zajímavosti a souvislosti území pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat, Velkou Javořinou (976 m n. m.) až po Velkou nad Veličkou, tedy etnografickou oblast Horňácka. Stezka vede převážně po místních a zpevněných účelových komunikacích a je vhodná pro pěší i cyklisty. Je dlouhá 23 km a je možné ji rozdělit a absolvovat ve třech trasách: krátké (5 km), střední (16 km) a dlouhé (23 km).

Rodný dům Martina Zemana

PR Hloží

Nejbližší cíle v okolí