Vlachovice

Vlachovice

Slovní popis polohy obce

Obec leží v údolí horního toku Vláry v pásmu Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat, asi 6 km jihozápadně od Valašských Klobouk. Místní částí obce Vlachovice je obec Vrbětice.

Stručná historie obce

Vlachovice patří k nejstarším obcím v okrese Zlín. Poprvé se připomínají v r. 1261 v zakládací listině kláštera cisterciáků ve Vizovicích. Obec Vrbětice se poprvé připomíná k r. 1318. Na Vlachovicích seděl od pradávna starobylý svobodný rod Vlachovských z Vlachovic, po nichž zůstaly v obci zbytky panského dvora a vodní tvrze "Kaštýl", která byla posledním sídlem rodu. Zanikla v 18. století po nájezdech uherských povstalců. Kolem roku 1548 byly Vlachovice se vším zbožím prodány mladšímu Podstatskému z Prusinovic, který vymohl u císaře Ferdinanda I. v roce 1556 povýšení na městečko. Výsadní listina je datována někdy před sv. Vavřincem (10. srpen) a uděluje obci znak, pořádání výročních trhů, které se dochovaly až do roku 1948, a usazování řemeslníků v obci. Znakové privilegium z r. 1556 používá obec ve svém znaku dodnes a je znázorněno i na obecním praporu. Vrbětice nikdy nesdílely ve své historii osudy Vlachovic a poddanské poměry zde byly velmi mírné. Obec patřila k hošťálkovskému panství a kromě nejnutnějších lesních prací nikdy nerobotovala. K r. 1620 se připomíná v pozemkové knize první vrbětický fojt, jehož fojství bylo dědičné. Za obcí v trati Ďulův kopec bylo objeveno pohřebiště lidu popelnicových polí lužické a slezské kultury. Při rozsáhlých archeologických výzkumech se došlo na velké množství popelnic i užitných nádob. Nálezovou zvláštností je objevení rituálních nádob, ojedinělých svými tvary. Nádoby nemají na Moravě obdoby. Další nálezy mají souvislost s nástroji paleolitických lovců.

Nejvýznamnější památky

Kostel zasvěcený sv. Michalu archandělovi patří k nejstarším na Moravě. Poprvé se písemně připomíná k roku 1500. Současný kostel byl vystavěn v roce 1540. Starobylost kostela dokládá objevený záklenek (ostění) gotického okenního rámu, který byl kdysi v minulosti při rozšíření kostela zazděn ve zdi presbytáře. Památkáři datovali tento architektonický prvek do doby kolem r. 1240. Dřevěná soška Madony je z první poloviny 16. století, zvon Michal - Vendelín z roku 1761 a cechovní postavníky z počátku 19. století. U kostela stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1771 a kříž vystavěný v roce 1928 obětem I. světové války Ve Vrběticích se dochovala stará roubená dřevěná zvonice z 19. století, Mikulcův kříž při silnici do Vlachovic. V parčíku u školy byl v roce 1928 postaven památník obětem I. světové války a v r.1945 k němu přistaven památník obětí II. světové války.

Kultura a tradice

Na podzim (koncem září nebo začátkem října - na svátek sv. Michala) se v obci konají hody.

Přírodní zajímavosti

Obec se rozprostírá v údolí horního toku řeky Vláry ve stykovém pásmu Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat.

Možnosti trávení dovolené

Přímo v obci je koupaliště, turistická ubytovna a několik pohostinství. To je zázemí pro návštěvníky zvědavé na přírodu Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat. Ke sportovnímu vyžití slouží sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm na kopanou, plážový volejbal a hřiště s umělým povrchem. V zimě je přímo v obci v provozu lyžařský vlek.

Fotogalerie

Pohřebiště lidu popelnicových polí

Pohřebiště lidu popelnicových polí

Za obcí v trati Ďulův kopec bylo objeveno pohřebiště lidu popelnicových polí lužické a slezské kultury. Při rozsáhlých archeologických výzkumech bylo vykopáno velké množství popelnic i užitných nádob. Nálezovou zvláštností je objevení rituálních nádob, ojedinělých svými tvary. Nádoby nemají na Moravě obdoby. Bylo zde nalezeno rovněž množství nástrojů peleolitických lovců.

Vodní tvrz - kaštýl

Vodní tvrz - kaštýl

Vodní tvrz, místně zvanou Kaštýl vybudovala zřejmě vladycká rodina Vlachovských z Vlachovic, která vlastnila obec od roku 1343. Tvrz zanikla v bouřlivých dobách 17. století nebo v 18. století po nájezdech uherských povstalců v letech 1703 - 1709. Dochovalo se z ní tvrziště zvané Kaštýl, mohutná kupa trosek zarostlá trávou, kterou obklopuje dosti dobře zachovaný val elipsovitého tvaru. Za ním je dnes již značně mělký vodní příkop napájený vodou z Vláry.

Cechovní postavníky

Kostel sv. Michaela archanděla

Kostel sv. Michaela archanděla

Kostel svou dedikací sv. Michaelu archandělovi patří k nejstarším na Moravě. Poprvé se písemně připomíná k roku 1500. Současný kostel byl vystavěn v roce 1540. Starobylost kostela dokládá objevený záklenek (ostění) gotického okenního rámu, který byl kdysi v minulosti při rozšíření kostela zazděn ve zdi presbytáře. Památkáři datovali tento architektonický prvek do doby kolem roku 1240.

Roubená zvonice

Roubená zvonice

Stará roubená dřevěná zvonice z 19. století se nachází ve Vrběticích. Tato zvonice byla opravena v roce 1900 a poté v roce 1965.

Nejbližší cíle v okolí