Myslivecké sdružení LANKA

Myslivecké sdružení Lanka Dolní Němčí bylo založeno v roce 1998. Předtím bylo myslivecké sdružení sloučeno se sousedními obcemi Horní Němčí a Slavkov. Myslivecké sdružení (MS) má 25 členů. Honitba MS představuje 830 ha vlastní honitby a 140 ha pronajaté honitby od honebního společenstva Vlčnov. V honitbě má MS rozmístněno 7 posedů, 4 centrální krmelce, 15 krmelečků pro zajíce a 20 zásypů pro bažanty. Na každou zimu musí tedy zajistit dostatek krmiva jak objemového tak jadrného. MS vlastní v katastru obce Dolní Němčí chatu, která je využívána pro různé oslavy a na které ve spolupráci se svazem rybářů pořádá dětský den. Dále pak vlastní dochovnu s voliérou, kde každý rok chová kachny a občas i bažanty. v minulosti se MS zabývalo i chovem divokých králíků, od kterého však po zazvěření honitby upustili. Hlavní zvěří v honitbě je zajíc, srnčí, bažant a koroptev. Někteří členové mysliveckého sdružení se aktivně věnují myslivecké kynologii, v níž dosahují dobrých výsledků jak na zkouškách, tak na výstavách. Myslivci kynologové se věnují i vyhánění zvěře při sečení pícnin, aby nedocházelo k jejímu úhynu při těchto polních pracích. Rovněž tak se myslivci věnují zlepšování přirozených podmínek pro chov zvěře, o čem svědčí výsadba 3 ha lesa v roce 2000.

Adresa

Dolní Němčí
687 62 Dolní Němčí

Kontakt

www: www.dolni-nemci.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí