Český zahrádkářský svaz

Základy ČZS v Dolním Němčí byly položeny v letech 1966 a 1967. Vznik stávající organizace je datován k 8.8.1996 a organizace k měsíci květnu 2001 čítá 42 členů. Členská základna organizace je však vysokého věkového průměru, kdy pod 50 let života je pouze asi 1/3 členů. I přesto však vyvíjí ČZS značné aktivity. Každoročně pořádá výstavu ovoce a zeleniny, výstavu květina poslední tři roky i košt vína. Rovněž organizuje zájezdy na výstavy jako je Flóra Olomouc, Agrokomplex Nitra a výstava ve Věžkách. Z hlediska prevence pak informuje občany o výskytu škůdců napadajících ovocné stromy nebo zeleninu. Za dobu své existence od roku 1966 ČZS vybudoval kulturní středisko v Hájku, v němž se ještě donedávna konávali taneční zábavy, vysadil tři osady – pod hřbitovem, Losky a u Batě a ve spolupráci s obecním úřadem postavil víceúčelové zařízení, které je dnes majetkem obce a ČZS v něm má podobu své existence smluvně zajištěn bezplatný pronájem klubovny, garáže a výstavní místnosti.

Adresa

Dolní Němčí
687 62 Dolní Němčí

Kontakt

www: www.dolni-nemci.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí