Malování kraslic z historie

K osobitým projevům lidového umění patřily v historii ručně malované kraslice. V této dovednosti proslula místní Kateřina Hořčicová (1890-1963), která byla známá svou osobitou malbou kraslic. Vajíčka se naučila zdobit způsobem voskové batiky od své matky. Ta malovala jen jednoduché vzory (motiv rovnoramenného kříže, jehož ramena jsou zakončena na způsob hrábí či vidlí), kresba byla bílá a žlutá, základní barva červená. Přepálený vosk se na vejce nanášel stužkou - tenkou měděnou trubičkou připevněnou k dřívku. Červená se získávala ve starších dobách z drobných štěpin tzv. brazilského dřeva (fryžulky), žlutá ze šafránu, černá vařením olšových kůrek. Po první světové válce se už používaly kupované práškové barvy. Kraslice ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, převzato z časopisu Malovaný kraj. Kateřina zprvu matce pomáhala, ale postupně si vytvořila svůj vlastní styl. Kreslila na vejce vzory horněmčanských výšivek a rozšířila barevnost, na jejích kraslicích bývá bílý, žlutý a červený vzor na černé půdě. Brzy se stala svými kraslicemi známá a tak si k ní pro ně chodili zájemci jak z rodné obce, tak z okolí. Bývalo jich prý až ke čtyřem stům, některé posílala i do Ameriky. Později je dodávala také do Ustředí lidové umělecké výroby, které podchytilo v padesátých letech široký okruh tvorby známých malířek kraslic v kraji. Zúčastnila se celostátní soutěže "O nejkrásnější kraslici" v Praze a její soutěžní kraslice jsou uloženy ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Rovněž její dcera Marie Vráblíková, rozená Hořčicová malovala vajíčka jako ona. Také v roce 1959 proběhla v Praze již uvedená celostátní soutěž "O nejkrásnější kraslici". Tehdy se zúčastnila i další malířka z Horního Němčí paní Marie Jankových a Apolena Dufková z Dolního Němčí, které rovněž malovaly vzory kraslic – "Staré krojové výšivky". Obě tehdy získaly ocenění. Vnučka malířky Marie Jankových - paní Marie Jančová, která žije v Horním Němčí, tuto techniku malování rovněž ovládá. Dříve kraslice malovala ráda, ale bohužel v současnosti ji čas na malování nezbývá.

Adresa

Horní Němčí
687 64 Horní Němčí

Kontakt

www: www.horninemci.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí