Misijní klubko

Když člověk zůstane sám, je mu smutno. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří se pravidelně scházejí, hrají si, tvoří zajímavé věci, radují se a přes celý svět staví MOST. Jak tento most staví? Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Naše heslo je: "Děti pomáhají dětem." Misijní klubko je součástí Papežského misijního díla dětí (PMDD) a je určeno pro děti do 15 let. Děti se zde dozvídají zajímavosti o všech kontinentech světa a o působení misií, učí se modlit, spolupracovat při vytváření různých výrobků a také se učí umění odepřít si a darovat potřebným. Nesmí samozřejmě chybět dobrá zábava a legrace, takže na každé setkání jsou připraveny různé hry a soutěže nejen v klubovně na faře, ale také v přírodě. Členstvím v Misijním klubko se dítě zavazuje: 1) Každý den k modlitbě Zdrávas Maria za misie. 2) Každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě jednoho bonbónku, který si dítě odřekne (Misijní bonbónek). Děti při společné práci V průběhu roku se také konají různé akce, do kterých se děti zapojují a nebo je přímo pořádají. Prozatím se nám povedlo zorganizovat Vánoční misijní jarmark, který se konal v rámci Vánočního koncertu scholy. Děti v průběhu prosince vytvářeli různé Vánoční pohlednice, perníčky a ozdoby a na jarmarku je nabízeli lidem, kteří si je mohli koupit. Nyní se připravujeme na Velikonoční misijní jarmark. S dětmi se scházíme pravidelně v pátek na faře v Horním Němčí v 15:00. Zde máme k dispozici pěknou klubnovnu, kterou jsme si sami vyzdobili. Misijní klubko je otevřené každému, kdo má zájem si zahrát, něco se dozvědět a také tímto drobným způsobem přispět k činnosti PMDD. Rádi mezi sebou přivítáme i nové děti, stačí jen souhlas rodičů. Přihláška do misijního klubka na školní rok 2007/2008 Program misijního klubka na školní rok 2007 Leden - Afrika Únor - Austrálie Březen - přípravy Velikonočního misijního jarmarku Duben - Amerika Květen - Asie Červen - Evropa Během tohoto půlroku děti hrají také hru KINTUADI, která spočívá v šetření peněz pro misie a sbírání obrázkových kartiček.

Adresa

Horní Němčí
687 64 Horní Němčí

Kontakt

telefon: 775 33 68 80
www: www.horninemci.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí