Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Středisko je specializováno na informace o krajině a přírodě Bílých Karpat, ale i na informace o kulturních a přírodních zajímavostech v regionu. V budově je také umístněna přírodovědná expozice - "Příroda jihovýchodní Moravy".

Adresa

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty /VIS/
Bartolomějské náměstí 47
698 01 Veselí nad Moravou

Kontakt

telefon: 518 322 545
fax: 518 324 792
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz
www: www.bilekarpaty.cz/vis

Další informace

Vzdělávací a informační středisko (VIS) Bílé Karpaty je obecně prospěšnou společností se sídlem ve Veselí nad Moravou. Je podporováno Správou chráněných krajinných oblastí ČR v Praze, Základní organizací ČSOP Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou a městem Veselí nad Moravou.

Středisko vzniklo v roce 1996 V kanceláři na starém Bartolomějském náměstí, nabízí široký sortiment informačních materiálů o kulturních a přírodních zajímavostech v regionu. V budově je také umístněna přírodovědná expozice - "Příroda jihovýchodní Moravy".

Středisko je specializováno na informace o krajině a přírodě Bílých Karpat. Hlavní činnost se zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, výukové programy a přírodovědné kroužky pro děti a mládež, terénní exkurze do přírody, pořádání letních táborů, ekologické poradenství, turistickou informační činnost a další práci s veřejností. VIS Bílé Karpaty nabízí 30 různých výukových programů Ve spolupráci se STUŽ v Uherském Hradišti vydává časopis Bílé Karpaty. K činnosti střediska také patří vybudování naučných stezek, měsíční cestopisné večery, půjčování publikací, video a audiokazet s ekologickými tématy, houbařská poradna aj.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí