Informační a poradenské centrum ČSOP Valašské Meziříčí

V říjnu 1995 ve Valašském Meziříčí vzniklo Severomoravské regionální sdružení ČSOP. Jako pobočný spolek ČSOP plní mimo jiné funkci informačního a koordinačního centra pro základní organizace převážně ze severní a východní Moravy a Slezska, kterých sdružuje 23 - viz zde. Naším posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Valašsku a péče o něj. V roce 2014 jsme zrekonstruovali budovu v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí, kde provozujeme Valašské ekocentrum a která je zároveň naším sídlem a centrem našich aktivit. Ekoporadna se specializuje na zeleň, management chráněných území, správní řízení, péči o handicapované živočichy, účast OS ve správních řízeních, municipalitní problémy a ornitologii. Dále pořádá akce pro veřejnost - terénní exkurze, přednášky, semináře apod. Hodiny pro veřejnost: PO-PÁ 8-16 hodin (polední přestávka 12-12.30 hodin)

Adresa

Český svaz ochránců přírody
Šafaříkova 555
75701 Valašské Meziříčí

Kontakt

telefon: 571 621 602
e-mail: valmez@ochranci.cz
www: http://ochranci.cz

Další informace

Fotogalerie