Život na venkově

Občanské sdružení „Život na venkově o. s.“ vzniklo na základě několikaleté spolupráce lidí tvořících projekt Valentýnský karneval pro děti a jejich rodiny v Podhradní Lhotě. Po 14 let spolupracuje skupina lidí na této společensko-kulturní akci a zapojuje se do dění společenského života ve svých obcích, zejména v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích. Na základě velmi dobrých vztahů a vynikající spolupráce nám dalo za úkol stát se sami sebou. Chceme plnit funkci k naplňování jakýchsi lidských hodnot, pomáhat a zapojovat se více do dalšího dění života v obcích a plnit tak obecně-prospěšný užitek lidem, našim spoluobčanům ČR.

Život na venkově

Adresa

Život na venkově
Rajnochovice 275
768 71 Rajnochovice

Kontakt

telefon: +420 606 405 069
e-mail: zivotnavenkove@centrum.cz
www: www.zivotnavenkove.cz

Další informace

 Cíle sdružení jsou:

-        podpora a tvorba krátkodobých a dlouhodobých projektů pro trvalou udržitelnost a rozvoj venkova zaměřené na obce Podhradní Lhota a Rajnochovice, okresu Kroměříž, Zlínského kraje
-        získání darů, dotací, grantů, případně jiných forem podpor své činnosti, a to jak od soukromých dárců, tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev
-        pořádání kulturních, společenských, sportovních akcí a akcí pro děti a mládež
-        pomoc při řešení problémů života v obcích
-        sdružování, vzájemná spolupráce a podpora místních spolků
-        podpora tradic a lidových zvyků
-        podpora místních podnikatelů a pracovních míst
-        spolupráce s obcí Podhradní Lhota a obcí Rajnochovice
-        nabídka a zprostředkování služeb

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí