Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami - trasa MAS Partnerství Moštěnka

Nové hipostezky na území MAS – Partnerství Moštěnka a MAS Hříběcí hory byly vybudované díky projektu spolupráce Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami, který byl realizovaný za finanční podpory EU z prostředků Programu rozvoje venkova LEADER. hipostezky vedou převážně po polních a lesních cestách. Jsou vyznačeny téměř 400 směrovek a vzniklo na nich 45 malých a 3 větší odpočívky, 2 krytá a 42 nekrytých úvazišť, u Těšánek replika vodního mlýna a patnáctimetrová rozhledna a jsou zde umístěny informační mapy a tabule. Již existující hipostezky na Vyškovsku se tak rozšíří o oblast Chřibů, Buchlovska a jižní Hané. S celkovou délkou 230 kilometrů je tato hipotrasa nejdelší na Moravě.

Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami - trasa MAS Partnerství Moštěnka
Náročnost: střední

HIPOTRASA MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA, o.s.

     Na území MAS - Partnerství Moštěnka prochází jezdecká stezka o délce 75 km katastrem 25 obcí. Hlavní páteřní trasa začíná v Kyselovicích a vede přes Bochoř a Dřevohostice až k Hostýnským vrchům. Další významný úsek přivádí trasu téměř k městu Hulínu.
     Hipostezka propojuje jednotlivé jezdecké stáje v regionu a turisticky zajímavá místa jako jsou zámek Dřevohostice, Kocanda u Beňova, hrádek Kasařov u Prusinovic nebo Rezervace lidových staveb Rymice. K odpočinku vzniklo při trase 10 zastavení a jsou na ní umístěny tabule s mapou trasy. Značené stezky vedou převážně po polních a lesních cestách, které byly původně formanskými stezkami - hustě křižovaly toto území a jsou zaneseny ve starších mapách.
     Do projektu se zapojilo 12 místních jezdeckých stájí, které nabízejí jezdecký výcvik koní a jezdců, ustájení koní, nebo pořádají sportovní i rekreační jezdecké aktivity.

Zapojené jezdecké stáje: JK Radkova Lhota, TJ Jezdec - Bochoř, Mariánov o.s., JS Prusy, JK Spirit Radkovy, JK prusinovice, JK Gracie - Dřevohostice, JK Pravčice, o.s., TJ Antonín Vinklárek Kyselovic, JO Beňov, JK CRANSTAL o.s. Nahošovice, Stáj Bacchus Stará Ves.

 

 

Fotogalerie