Naučná stezka Huštěnovice

Naučná stezka představuje v 5 zastaveních biotop měkkého luhu nivy řeky Moravy s jeho typickými zástupci rostlin a živočichů. Je dlouhá 0,5 km a je vhodná pro pěší, přístupná je však i pro cyklisty a vodáky, jedoucí po Baťově kanálu.

Náročnost: nejnižší

Přírodovědně zaměřená naučná stezka je realizována na místě zazemněného bývalého rybníka o velikosti asi 1 ha, který zarostl náletem dřevin, vrb a topolů a postupně se zde vyvinulo společenství měkkých dřevin, bylinného podrostu mokřadů a vlhkých luk a na ně vázané druhy rostlin a živočichů. Stezka vede od kotviště na Baťově kanálu východně od Huštěnovic, kde je úvodní panel, seznamující s regulací řeky Moravy a stavbou plavební cesty, tzv. Baťova kanálu.Trasa je pak vedena jako okruh přiléhajícím lesíkem s tůněmi a zvodnělými kanálky a průlehy, kde jsou zastavení přibližující porost vrb a topolů jako lužní les z dřevin s měkkým dřevem, tzv. měkký luh. Na dalších zastávkách se seznámíte s typickými rostlinami a živočichy. Stezka je přístupná od jara do podzimu. Zejména na jaře, od konce dubna do května je možné pozorovat kvetoucí kosatce žluté, žebratku bahenní, blatouchy bahenní. Území je také hnízdištěm slavíka obecného, jehož zpěv je zde možné v tomto období bez problému zaslechnout při posezení na odpočívadle pod hrází Baťova kanálu.

O stezku pečuje Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační fond.

Fotogalerie