Naučná stezka Hráza

Naučná stezka seznamuje na 10 zastávkách s mokřadními společenstvy údolní nivy a lužního lesa. Je vhodná pro pěší a její délka je 2 km.

Náročnost: nejnižší
Stezka se nachází v jihovýchodní části Kroměříže u bývalého štěrkoviště Hráza.

Je to okruh 2 km dlouhý kolem štěrkoviště o rozloze 13,9 ha, které je nyní biocentrem v územním systému ekologické stability a slouží i k rekreaci obyvatel Kroměříže. Na jednotlivých zastaveních seznamuje s projektem a tvorbou biocentra, obnovou nivních společenstev, charakteristikou mokřadů, říční nivy, lužních lesů a olšin, mokřadními a podmáčenými loukami, flórou a faunou tzv. hanáckých tůní, rybami a savci ve vodním prostředí, ochranou mokřadních ekosystémů a celosvazovými aktivitami a programy ČSOP - Českého svazu ochránců přírody.

O stezku pečuje ZO ČSOP Planorbis Kroměříž.

Fotogalerie