Naučná stezka Kunovský les

Výuková přírodovědná naučná stezka s 10 zastaveními představuje společenstvo lužního lesa nivy řeky Moravy s typickými druhy rostlin a živočichů jednotlivých biotopů. Na jednotlivých stanovištích jsou uvedeny i náměty na terénní výukové aktivity. Je vhodná pro pěší, vede nenáročným rovinatým terénem a její délka je 4 km.

Náročnost: nejnižší

Stezka je vedena příměstským rekreačním lesem města Uherské Hradiště, avšak na katastru města Kunovice, který se nachází vedle řeky Moravy (JV od Uherského Hradiště) v sousedství sídliště Štěpnice. Stezka začíná nedaleko cyklostezky ze sídliště Štěpnice k leteckému závodu a letišti v Kunovicích, u mýtiny zvané Jelení louka, kde je úvodní panel s vyznačením trasy a představením výukové naučné stezky a pokyny jak ji absolvovat. Trasu naučné stezky lze absolvovat po celý rok avšak vzhledem k zaměření a doporučeným aktivitám je směrována na vegetační období od jara do podzimu. Na jaře, v dubnu a květnu je možné vidět typický jarní podrostní aspekt s masovým výskytem kvetoucích dymnivek dutých, sasanek hajních a pryskyřníkovitých, plicníků lékařských a tmavých, které vystřídají koberce česneku medvědího a po zastínění olistěním, od června porosty kopřiv. V dubnu a květnu lze pozorovat v periodických vysychavých tůních vzácné vodní korýše listonoha jarního, připomínajícího pravěkého trilobita, a neméně zvláštní žábronožku sněžní, plovoucí „na zádech“ a pohybující se rychlým vířením desítek nožek. V lese žijí i vzácní brouci roháč obecný, zlatohlávek velký a v tůních potápník velký. Hlavně je však možné poznat takzvaný tvrdý luh – les tvořený zejména dubem letním, jasanem úzkolistým a jilmem ladním. Lesopark je upraven a vybaven přírodními hřišti, pískovištěm, dřevěnými herními prvky a běžeckými stezkami s povrchem z vrstvy dřevěných pilin. V zimě slouží jako lyžařská trasa pro běžkaře.

O stezku pečuje Centrum ekologické výchovy Žabka a město Uherské Hradiště.

Fotogalerie