Naučná stezka Lopeník

Naučná stezka představuje na 8 stanovištích přírodu moravských Kopanic pod Velkým Lopeníkem (911 m n. m.). Je vhodná pro pěší i cyklisty, její délka je 7,3 km.

Náročnost: střední
Přírodovědná naučná stezka vás seznámí se zvláštnostmi krajiny a přírody Moravských Kopanic pod druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat – Velkým Lopeníkem. Trasa vede po místních a zpevněných účelových komunikacích.

Okruh naučné stezky začíná úvodním panelem u obecního úřadu v obci Lopeník. Seznamuje s chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty a obcí Lopeník. Odtud vede východně a stáčí se k jihu k zastávce U zvonice, kde představuje rostliny a živočichy stejnojmenné přírodní památky, pokračuje lesní cestou k Soliskovému potoku, kde seznamuje s geologií a vodními poměry území. Stezka vede lesem k jeho okraji, na zastávku představující okolní obce a lesní byliny, potom krajem lesa, po úbočí Grúně (800 m n. m.) až ke žlutě značené turistické stezce, spojující obec a Malý Lopeník (881 m n. m.). Tady získáte bližší informace o vrchu Velký Lopeník, o historických událostech i lesním hospodaření. Společně se žlutou značkou se stezka stáčí zpět do údolí. Na křižovatce polních cest od Březovska, s výhledem na okolní osídlení, přiblíží informace o obci Březová a o obhospodařování místní krajiny. Stezka se stáčí severním směrem zpět k obci Lopeník a u památkově chráněné usedlosti č. p. 141 seznamuje s prvky lidové architektury a rekreací v této části Kopanic. Trasa pokračuje společně se žlutou značkou, kterou asi po 1 km opouští a stáčí se východně napříč strání zpět k výchozímu bodu přes poslední zastavení představující Kopanice, jejich tradice, hospodaření a polní plevele.

Stezka je přístupná po celý rok, v zimě je vhodná i pro běžkaře. Nejvhodnější období k návštěvě je však od jara do podzimu, zejména pak v květnu a červnu, kdy na loukách a pastvinách vykvétají často masově orchideje, např. vstavač kukačka, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník či hlavinka horská.

O stezku pečuje Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.

Fotogalerie