Jezdecký okruh Valašsko (Beskydy)

Okruh využívá tras v okolí Velkých Karlovic. Trasy umožňují výhledy z hřebene Vsetínských vrchů na panoráma Javorníků a Beskyd. Většina okruhu vede lesy a loukami , částečně po nezpevněných a zpevněných cestách. Hlavní zázemí okruhu je statek Dvůr u kříža ve Velkých Karlovicích, který nabízí možnost ustájení i ubytování. Okruh je veden v nadmořské výšce 500 až 900 m. Zaměstnanci zařízení Dvůr u kříža ve Velkých Karlovicích zajišťují také správu této atraktivní trasy.

Jezdecký okruh Valašsko (Beskydy)
Náročnost: nejnižší
Důležitá upozornění pro uživatele trasy!

1. Jezdecký okruh Beskydy je veden po území Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Ptačí oblasti Horní Vsacko a platí zde omezení daná zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (zejména § 26, odstavec (1) tohoto zákona, který mj. například zakazuje tábořit a rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa.
2. Respektujte, prosím, omezení provozu na okruhu v úseku Javorníček, kaple - Strčková, kaple (1. zóna CHKO Beskydy) v době min. 2 dny po intenzivních srážkách či jarním tání. Nezpevněný povrch lesních a polních cest je v této době rozměklý a předejdete tak nadměrnému poškození cesty, kterou kromě jezdců využívají také pěší turisté a cyklisté. Jedná se o jednu z přírodovědně nejcennějších partií celého jezdeckého okruhu i moravské části Javorníků.
3. Část okruhu je vedena v souběhu s vyznačenými turistickými trasami pro pěší a s cyklostezkami (žlutá v úseku Javorníček - Příschlop, zelená v úseku Příschlop - U Kuřičků), proto buďte, prosím, ohleduplní.

 

Fotogalerie