Naučná stezka Okolo Hrozenka

Naučná stezka představuje na 12 zastaveních přírodu, historii a tradice Kopanic. Trasu dlouhou 18 km lze rozdělit na dvě části: 5 km krátkou „severní“ a delší „ jižní“ dlouhou 13 km. Obě jsou vhodné pro pěší i cyklisty na horských kolech.

Náročnost: střední

Naučná stezka procházející pestrou krajinou Kopanic v okolí Starého Hrozenkova vás seznámí s přírodou, historií, tradicemi i kulturou svérázného kraje. Je vedena tak, aby zpřístupnila výhledová místa s nejkrásnějšími panoramatickými výhledy na Moravské Kopanice.

Naučnou stezku je možné absolvovat i ve dvou oddělených okruzích. Kratší „severní“ vede ze Starého Hrozenkova přes Žítkovou a zpět do Starého Hrozenkova, je dlouhý 5 km a je na něm 5 zastavení. Delší „jižní“ vede ze Starého Hrozenkova přes Vyškovec a Vápenice zpět do Starého Hrozenkova, je dlouhý 13 km a je na něm 7 zastavení. Stezka začíná ve Starém Hrozenkově na návsi panelem s historií obce. Další panel představí biosferickou rezervaci a chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty. Následná zastávka obeznámí s historií a současností zemědělství v Bílých Karpatech. Pokračujete na Bedové, kde se seznámíte s historií obrany zemské hranice. Při sestupu vám stanoviště přiblíží tradiční folklor na Kopanicích. V údolí u potoka vás panel informuje o bělokarpatských tocích, jejich charakteru a bohatství živočichů. Překonáte státní silnici a pokračujete do Vyškovce, kde se seznámíte s historií i charakterem obce. Další zastávka představuje lesní společenstva. Stezka stoupá úbočím Kykuly a Hribovně k chatě Valmont pod Tomkovým vrchem. Zastavení po trase vás postupně seznámí s živočichy, květenou a geologií Bílých Karpat. Poslední zastávka vám představí obec Vápenice, její historii a kopaničářský lidový kroj. Dále se již vrátíte po cestě zpět do Starého Hrozenkova.

Navštívit naučnou stezku je vhodné od jara do podzimu. Nejvíce však uvidíte v období od konce dubna do června, kdy kvete pestrá paleta rostlin a zejména řada orchideí.

O stezku pečuje Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice.

Fotogalerie