Napajedelské plavení a návštěva leteckého muzea

Za skvosty Slovácka na palubě lodi

Napajedelské plavení a návštěva leteckého muzea
Náročnost: nejnižší
Program začíná 40 minut dlouhou plavbou po říčním úseku Baťova kanálu ze Spytihněvi do Napajedel, odkud se skupina vydá pěšky do nedalekého hřebčína s dlouholetou tradicí chovu anglického plnokrevníka.

 V hřebčíně je připravena 1-1,5 hodiny dlouhá exkurze s průvodcem. Po zpětné plavbě do Spytihněvi následuje přesun do Archeoskanzenu v Modré, návštěva lapidária na Velehradě a odjezd do Buchlovic. Zde ubytování a večerní posezení u áboráku.

Druhý den zavítáte do historie v podobě prohlídky místního zámku v Buchlovicích a zámeckého parku s překrásnými pávy. Následně přesun do Uherského Brodu, kde si prohlédnete Muzeum J. A. Komenského. Výlet bude ukončen prohlídkou Leteckého muzea v Kunovicích.

Doplňující informace k programu

• vhodné období pro realizaci programu: květen - září
• doporučená velikost skupiny: 20 – 45 osob

Cena programu

• pro 20 – 30 účastníků – cena 390 Kč / osobu
• pro 31 – 40 účastníků – cena 350 Kč / osobu
• 41 a více účastníků – cena 320 Kč / osobu

Při nižším počtu účastníků než 20 je nutná dohoda..


Cena zahrnuje

plavbu po Baťově kanálu Spytihněv – Uherské Hradiště s výkladem o Baťově kanálu a svačinkou, návštěvu majáku a pirátské lodi – Staré
Město a exkurzi v Archeoskanzenu v Modré, dopravu mezi jednotlivými výletními místy. Dopravu lze využít i vlastní.


Kontakt

Stanislav Hampala
Spytihněv 329, 763 64 Spytihněv
tel: 603 802 691, hamboat@email.cz, www.hamboat.cz

Fotogalerie