Naučná stezka Juřičkův mlýn

Trasa: Juříčkův mlýn – Leskovec – rozc. U Luckých (napojení na NS Vartovna) Délka: 3 km (5 zastavení) Na této NS se vydáme po stopách tragédie Juříčkova mlýna, který byl v roce 1944 vypálen nacistickými jednotkami, protože v něm byl partyzánský úkryt a lazaret (viz snímek). Tento památník nacistických zločinů leží stranou hlavních turistických tras a pro řadu návštěvníků Hornolidečska je neznámý. Stezka se věnuje také historii Leskovce (neolitické osídlení i novodobé dějiny) a přírodním zajímavostem obce (např. cenná květnatá louka s orchidejemi a teplomilnou květenou).

Naučná stezka Juřičkův mlýn
Náročnost: nejnižší

Fotogalerie