Naučná stezka Klenov

Přírodovědně-historická naučná stezka v 10 zastaveních představuje geologické, botanické i zoologické zajímavosti Javorníků v okolí skalního masivu Klenov. Je dlouhá 7 km a je vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech, v zimě i pro běžkaře. .

Náročnost: střední

Naučná stezka sleduje modrou turistickou značku a začíná u přehrady Bystřička nedaleko hotelu Klenov, kde vás panel seznámí s historií přehrady. Trasa vede jižním směrem k zastavení u přírodní rezervace pod vrchem Klenov (678 m n. m.). Dalším stanovištěm je pak Zámčisko, kde stávala ve středověku tvrz. Čtvrté zastavení je u lesní tůně, kterou pro obojživelníky v mokřadu prohloubili ochránci přírody. Následující zastávka umožňuje odbočení k přírodní památce Svantovítovy skály, 500 m dlouhým pískovcovým stěnám. Trasa pokračuje k přírodní památce Louky pod Štípou, jednomu z nejstarších chráněných území na Vsetínsku. Pod kótou Vršky (693 m n. m.) vám zastávka přiblíží původní smíšené lesy této oblasti. Osmé zastavení je Na Skalí u rozcestí nad obcí Růžďka, a seznámí vás s historií obce. Další zastavení, pod Brdem (718 m n. m.), připomíná okolnosti boje za náboženskou svobodu v roce 1777. Trasa naučné stezky končí u osady Dušná na rozcestí k Vsackému Cábu.

Trasu naučné stezky je možné absolvovat v průběhu celého roku. Nejvíce z přírody však je možné pozorovat od jara do podzimu. V květnu je možné v lesní tůni pozorovat čolky hoské, skokany hnědé a kuňku žlutobřichou, na loukách pak zejména bohatství středoevropských zemních orchidejí, prstnatce listnaté a májové, pětiprstky žežulník, hlavinky horské, kruštíky bahenní. V srpnu při příznivém vlhkém počasí můžete nalézt zajímavou houbu květnatec Archerův, podobnou mořské hvězdici, které se do Evropy rozšířila v minulém století z Austrálie dovozem bavlny a dalšího zboží.

O stezku pečuje ZO ČSOP Valašské Meziříčí.

Fotogalerie