Naučná stezka Bezbariérová Valašské Meziříčí

Naučná stezka v 11 zastaveních představuje přírodu ve vodě i na březích kolem rybníčku na vojenském cvičišti bývalých kasáren. Je upravena pro tělesně postižené na vozíčcích a pro rodiny s kočárky a malými dětmi. Je dlouhá 800 m a v provozu od jara do podzimu.

Naučná stezka Bezbariérová Valašské Meziříčí
Náročnost: nejnižší

Přírodovědná naučná stezka, s historickým připomenutím lazaretu z napoleonského období bitvy u Slavkova, vás seznámí zejména s botanickými a zoologickými aspekty ve vodním prostředí rybníčku a jeho bezprostředním okolí. Stezka je v areálu kasáren a začíná za branou cvičiště, poblíž križovatky ulic Šafaříkova a Bezručovy, prvním zastavením u památníku vojáka z bitvy u Slavkova v roce 1805, který utrpěným zraněním podlehl v lazaretu ve Valašském Meziříčí, stejně jako dalších 1228 vojáků. Trasa pokračuje k ovocnému sadu se starými odrůdami ovocných stromů. Třetí zastavení vás seznámí s tím, jak přikrmovat ptáky na krmítku v zimním období a následné čtvrté zastavení jak podporovat ptáky v hnízdním období instalací vhodných druhů budek. Další zastavení jsou věnována rostlinám a živočichům rybníčku a jeho břehů. Postupně se tak seznámíte s rostlinami na březích, ptáky, vážkami, vodními bezobratlými živočichy, vodními rostlinami, obojživelníky a na posledním, jedenáctém stanovišti, s rybami. Při absolvování stezky lze pozorovat řadu vzácných a ohrožených rostlin, např. žebratku bahenní, ďáblík bahenní i živočichů, přes 20 druhů vážek, škebli říční, raka říčního, skokana zeleného a štíhlého, moudivláčka lužního nebo ledňáčka říčního.

O stezku i území pečují základní organizace ČSOP z Valašského Meziříčí.

Jednotlivá zastavení :

1.Naučná stezka bezbariérová - úvodní tabule
2.Starý sad ovocných dřevin
3.Přikrmování ptáků na krmítku
4.Podporujeme ptáky hnízdící v dutinách
5.Rostliny v okolí
6.Ptáci na rybníku a v okolí
7.Vážky
8.Vodní bezobratlí živočichové
9.Vodní rostliny
10.Obojživelníci
11.Ryby
 

Fotogalerie