Naučná stezka Jana Karafiáta

Naučná stezka je věnována Janu Karafiátovi, autorovi pohádkové knihy Broučci. Na 16 panelech stezka představuje historii a přírodu území mezi Valašským Meziříčím a přehradou Bystřička. Je vhodná pro pěší, délka trasy je 14 km.

Naučná stezka Jana Karafiáta
Náročnost: nízká

Přírodovědně-historická naučná stezka vás seznámí s krajinou, kde žil evangelický kněz Jan Karafiát, autor známých Broučků. (Jan Karafiát působil ve Velké Lhotě 20 let.)

Trasa naučné stezky vede z železničního nádraží ve Valašském Meziříčí přes park Botanika a vrch Štěpánov na Podhájí, odtud kolem lyžařského vleku nad obcí Veselá do Velké Lhoty a dále až k přepadové hrázi přehradní nádrže Bystřička. Na jednotlivých zastaveních po trase se seznámíte s historickými stavbami, ve Valašském Meziříčí s kostelem sv. Trojice s lapidáriem, s evangelickým kostelem vystavěným na počátku 20. století chorvatským architektem Kaldou a také s kulturní historií města. Po výstupu na kopec Vrchovina se otevře panorama na hřeben Veřovických Javorníků, na horu Radhošť a za ideálního počasí až na Lysou horu. Další zastávky vás informují o rostlinách a živočiších lučních společenstev, pramenišť a lesů. Pozornost je věnována obci Velká Lhota, tolerančnímu kostelu a faře, kde působil Jan Karafiát. Závěr stezky upozorní na nestabilitu zdejšího podloží u jednoho z četných sesuvů, a zbývající dvě zastávky představí přehradu Bystřička a její historii.

O stezku pečuje ZO ČSOP Valašské Meziříčí.

Fotogalerie