Naučná stezka Okolím Vsetína

Naučná stezka představuje na 13 zastaveních přírodní zajímavosti mezi Vsetínem a Jasenicí. Je středně náročná (s výraznějším převýšením v počátku trasy), vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech a její délka je 7 km.

Naučná stezka Okolím Vsetína
Náročnost: střední

Přírodovědná naučná stezka vás seznámí s krajinou a přírodou, rostlinami a geologickými útvary severovýchodně od města Vsetína.

Stezka začíná ve Vsetíně na nábřeží Bečvy a vede kolem vsetínského zámku do kopce přes přírodní památku Vršky-Díly. Nad ní se napojuje na modrou turistickou značku, po které pokračuje k samotě U Kovářů, kde odbočí na neznačenou cestu do údolí Velký Skalník, kterým klesá až dolů do Jasenice, nyní místní části Vsetína, k autobusové zastávce U kovárny.

Stezku je nejvhodnější absolvovat od jara do podzimu, kdy můžete obdivovat zejména rostliny a živočichy přírodní památky Vršky-Díly, unikátní terasovitě členěný svah, kde zejména v květnu a červnu rozkvétá řada středoevropských orchidejí, dále mečík střechovitý, a jalovcové louky nad Jasenkou, kde kolem stezky na jaře kvetou tisíce prvosenek petrklíčů. Po stezce uvidíme i řadu starých mohutných stromů, zejména lip, jednak u pasekářských stavení nebo jako pozůstatek alejí kolem cest. Jsou zde i dva mohutné buky, jeden u lesní cesty a druhý pod vrcholem Snože.

O stezku pečuje ZO ČSOP Valašské Meziříčí.

Fotogalerie