Naučná stezka Semetínské rybníky

Naučná stezka představuje na 2 zastaveních historii obce Semetín a 4 rybníčků, kolem kterých stezka vede. Lze ji absolvovat pěšky a je dlouhá 0,75 km.

Náročnost: nejnižší

Historicko-přírodovědná naučná stezka vás seznámí se 4 rybníčky vybudovanými pro firmu Thonet k namáčení dřeva pro výrobu. Dnes jde o významný přírodní biotop s výskytem obojživelníků, čolka velkého, obecného a horského, rosničky zelené a ropuchy obecné. Stezka seznamuje také s historií Semetínského údolí.

O stezku pečují ZO ČSOP Valašské Meziříčí a Dům dětí a mládeže Alcedo Vsetín.

Fotogalerie