Naučná stezka Tesák

Naučná stezka na 23 zastaveních představuje přírodní zajímavosti a krajinu mezi Vsetínem a hlavním hřebenem Hostýnských vrchů. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 27 km (je to nejdelší naučná stezka ve Zlínském kraji).

Náročnost: střední

Přírodovědně-historická naučná stezka vás seznámí s přírodou i historií Hostýnských vrchů, územím západně od Vsetína až po jejich hlavní hřeben.

Stezka začíná ve Vsetíně u městských lázní a vede v souběhu s červenou turistickou značkou přes vrch Chléviska (640 m n. m.) a odbočí po zelené turistické značce podél potoka Štěpková do obce Hošťálková. Dál pokračuje výstupem na vrch Bludný (659 m n. m.) a po hřebeni a zelené turistické značce na sedlo Troják. Odtud po modré a v závěru po červené turistické značce na Tesák, kde u turistického střediska stezka končí. Stezka vede valašskou krajinou s loukami, drobnými políčky, starými sady a pasekářskými usedlostmi na svazích. V lesích roste vzácná plavuň jedlová, podél stezky jsou vstavačovité louky, z nichž nejcennější jsou chráněny v přírodní památce Pivovařiska, mokřadní porosty v nivě potoku Štěpková. Zastavení seznamují i s historií Valašska, způsoby hospodaření, typickou architekturou i odbojem za II. světové války.

O stezku pečuje ZO ČSOP Valašské Meziříčí.

Fotogalerie