CYKLOTRASY ZE VSETÍNA - ZELENÁ č. 6119

Obtížnost: středně těžká až těžká. Značení: pásové zelená. Komunikace: silnice III.tř, místní a účelové komunikace. Povrch: asfalt, zpevněný povrch. Vhodné pro horská kola.

Náročnost: střední

Vsetín Sychrov - U Kovářů - Dušná - Cáb - Santov - Bystřička - Růžďka - Uhlisko - Vesník - Vsetín.

Délka trasy je 37 km.

Bližší informace získáte v informačním centru ve Vsetíně.

Fotogalerie