Naučná stezka Lukov

Naučná stezka představuje v 8 zastaveních přírodní zajímavosti v okolí obce Lukov. Je vhodná pro pěší, délka trasy je 7,5 km (základní okruh) nebo 9,5 km (s odbočkami Bzová, Ondřejovsko, Králky – hrad Lukov).

Náročnost: nízká

Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s botanickými, zoologickými, ekologickými a geologickými zajímavostmi okolí obce Lukov.

Stezku lze absolvovat pěšky buď ve zkrácené podobě (základní okruh 7,5 km), nebo celou (okruh s odbočkami 9,5 km). Má tři samostatné odbočky, a to na Ondřejovsko, Bzovou a Králky se zakončením na hradě Lukov. Téměř celá trasa stezky vede lesními porosty. Nejprve stoupá na hřebenovou část Hostýnských vrchů, dále se stáčí doprava směrem k lokalitě U obrázku a vede zpět lesem s mírným klesáním a s pěknými výhledy do krajiny a na bukové a smíšené lesy.

Na začátek trasy naučné stezky se dostanete od autobusové zastávky Lukov, Domov důchodců po žluté turistické značce směrem k hájovně Růžová, která leží asi 500 m severně od obce Lukov v nivě Lukovského potoka. Pojedete-li od Fryštáku, po silnici II/489, na křižovatce odbočte doleva na ulici Hradskou, po 100 m opět doleva na ulici K Bezedníku, která vás dovede až k hájence. Asi 10 m za hájenkou odbočte doleva na lesní komunikaci, kde najdete první panel. Odtud pokračujete k dalšímu zastavení u rybníka Bezedník. Trasa dále vede ke starému dubu u lesní školky (Rovněnka), kolem umělých hnízdišť k přírodní památce Vela (zbytek bučiny) a ke studánce Rybárka.

Delší okruh s odbočkami dále zahrnuje přírodní památky Ondřejovsko (skalnaté svahy s porostem buku, klenu a jilmu), Bzová (bukový prales klenem a jedlí) a Králky (skalní útvar), dále pokračuje ke hradu Lukov, kde lze absolvovat navazující samostatnou naučnou stezku hradem Lukovem.

Tuto většinou lesní trasu je nejlépe absolvovat od jara do podzimu, na březích rybníka Bezedníku můžete zjara vidět např. blatouchy, devětsily, na Vele od dubna do června kyčelnice, na Ondřejovsku od června do srpna lilii zlatohlávek a na Bzové časně zjara růžově kvetoucí lýkovce.

O stezku pečuje ZO ČSOP Zlín, v roce 2006 proběhla celková rekonstrukce stezky.

Fotogalerie