NS ZÁMECKÝ PARK

Tato stezka byla vybudována v roce 2010 při revitalizaci parku u zámku Kinských. Má 10 zastavení + 2 samostatné informační tabule, všechny jsou rozmístěny v zámeckém parku Kinských. NS Zámecký park návštěvníkům podrobně představuje okolnosti vzniku parku, jeho historii, současnost i přírodní hodnoty. První tabule přiblíží dobu a důvody založení parku i jeho další vývoj. Další zastavení popisují jednotlivé kompoziční složky parku – domácí dřeviny včetně řady kultivarů, exotické dřeviny s rozmanitou kolekcí jehličnanů původem především ze Severní Ameriky či skupiny keřů z různých světadílů. Biotop parku však poskytuje domov i dalším druhům – například houbám, zejména dřevokazným, stromy obývají také vzácné druhy hmyzu, hnízdí na nich bohaté společenstvo ptáků, v dutinách se ukrývají drobní hlodavci a pod kůrou netopýři. Pro ptáky také lidé vyvěšují v parku budky a v zimě je přikrmují; různým druhům pěvců, kteří se mohou objevit na krmítku, se věnuje 8. zastavení naučné stezky. Další tabule pak upozorní na pestré jarní bylinné patro s bohatými porosty sasanky hajní, dymnivky duté a plné, křivatce žlutého, orseje jarního, později léčivého plicníku lékařského, prvosenky vyšší či česneku medvědího. Nejvzácnější bylinou parku je ohrožená lilie zlatohlávek. Poslední tabule stezky se věnuje historii zámku Kinských a jeho majitelům. Součástí naučné stezky jsou také dvě samostatné nečíslované informační tabule – na první se dozvíte několik zajímavostí o pozdně gotickém filiálním kostele svatého Jakuba Většího, který stojí nedaleko u zámku Kinských, druhá se zabývá drobnými stavbami v parku, jako je rokoková plastika, bazén s fontánou, dvě původní kovové lampy na kamenných podstavcích osvětlující zahradní průčelí budovy zámku, letní kino (divadlo) či již zaniklé tenisové kurty a altán ve stylu staveb Dušana Jurkoviče.

NS ZÁMECKÝ PARK
Náročnost: nejnižší

Fotogalerie