Hulín - Záhlinice

Z centra Kroměříže vyjedeme po značené trase 5033 ulicí Hulínskou, za železničním přejezdem doprava Bílanskou ulicí kolem přírodní rezervace Stonáč, kde si můžeme projít naučnou stezku, do Bílan a do Hulína. Ten opouštíme po krajnici frekventované silnice I. třídy směrem do Uherského Hradiště, za křižovatkou stojí zajímavý kamenný kilometrovník se vzdáleností do Vídně a zpět. Opatrně odbočíme doleva do Chrášťan, přejedeme říčku Mojenu a na návsi si všimneme usedlostí s typickými dispozicemi selských gruntů. Sto metrů za vsí vyčnívá z levého příkopu starý hraniční kámen kroměřížského okresu. Kolem vlakové zastávky sjedeme do Záhlinic. Překročíme silnici a už nás zdraví hospůdka s obrovským čapím hnízdem na komíně. Z dolního konce návsi sjedeme doleva na cestu k Záhlinickým rybníkům. U prvního rybníka (Doubravický) se dáme po asfaltu opět doleva, objíždíme jej a po hrázi uprostřed vodních ploch dorazíme až k mostku přes Rusavu. Za ním vede asfaltová cesta lesem kolem hájovny Zámeček, ve které se v r. 1838 narodil neprávem poněkud opomíjený cestovatel a přírodovědec Ferdinand Stolička (obětoval svůj život asijským velehorám, zejména Himálaji). Za lesem již vítají kroměřížské Dolní zahrady a Skopalíkova a Stoličkova ulice. Trasu najdete na mapě Kroměřížsko Chřiby, kterou vydala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.

Náročnost: nízká

Fotogalerie