Cyklostezka Bojkovice – Krhov

Jedná se o cyklostezku v délce 2 312,00 m a šířce 3,00 m, s betonovým povrchem. Součástí cyklostezky je i lávka přes Bzovský potok, v délce 12,00 m a šířce 3,60 m. Celková plocha cyklostezky včetně lávky činí 6 946,00 m2. Cyklostezka spojuje město Bojkovice s částí Krhov a v celé své délce prochází extravilánem. Začátek cyklostezky je za městem Bojkovice (směr Krhov) sjezd ze silnice III. třídy č. 49516, pokračuje kolem Bzovského potoka až k bývalému mlýnu, a potom dále přes Bzovský potok, na přilehlou louku a pak podél zahrádkářské kolonie pokračuje až do části Krhov.

Cyklostezka Bojkovice – Krhov
Náročnost: nízká

Fotogalerie