Přírodou Bílých Karpat

Poznáte členitou karpatskou přírodu s listnatými lesy a háji, pastvinami, květnaté orchidejové louky, typické kopaničářské obce, sady s původními odrůdami ovoce, vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů. Délka trasy je 115 km.

Náročnost: střední

Fotogalerie