Naučná stezka Stonáč

Naučná stezka představuje na 10 zastaveních lužní krajinu Hornomoravského úvalu u Kroměříže. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 1,5 km.

Náročnost: nejnižší

Přírodovědná naučná stezka vás seznámí s prostředím lužní krajiny v nivě řeky Moravy u Kroměříže, mokřady, tůněmi, slepými rameny, lužními lesy a s rostlinami a živočichy v nich žijícími. Trasa začíná u lesíka vedoucího k mostu přes potok Stonáč na severovýchodním okraji Kroměříže, na cyklistické stezce do Bílan (Hulína) a vede okolím přírodní rezervace Stonáč. Stezka vede nenáročným rovinatým terénem. Stezku je vhodné absolvovat od jara do podzimu, kdy je možné pozorovat řadu vodních živočichů, ptáků, obojživelníků a zejména bezobratlých. Od května kvete i většina vodních a pobřežních rostlin, např. kosatec žlutý, šípatka střelolistá, šmel okoličnatý nebo stulík žlutý.

O stezku pečuje ZO ČSOP Planorbis Kroměříž.

Fotogalerie