11 km po zelené za krásami valašské krajiny

Valašsko je oblast pověstná svými tradicemi, lidovou architekturou, nádhernou kopcovitou krajinou a také vyhledávanou valašskou kuchyní. Dnešní tip na výlet se bude věnovat zejména krásám krajiny.

Vydáme na 11 km zeleně značené turistické trasy z Valašských Klobouk do Valašských Příkazů, nebo naopak. Trasa začíná a končí na železniční stanici těchto dvou měst.

Pokud vyrazíme z Valašských Klobouk, povede naše trasa nejprve táhlým stoupáním po naučné stezce Královec ke stejnojmennému rekreačnímu středisku. V jeho blízkosti stojí dřevěná rozhledna s pěkným výhledem na okolní krajinu. Cesta zvolna a vytrvale stoupá kolem televizního vysílače k přírodní rezervaci Ploščiny. Jsme již v nadmořské výšce přes 700 metrů a Ploščiny jsou krásnou ukázkou typických horských pastvin na Valašsku. Oku lahodící stráně porostlé jednotlivě stojícími břízami, borovicemi, v létě zde roste řada vzácných rostlin. Odtud se nabízejí nádherné výhledy na celé Závrší, na Vršatecké skály a za dobré viditelnosti je vidět i Malá Fatra. Pod vrcholem Ploščin se rozkládá Ščúrnica – záchráněný bělokarpatský les, ponechaný přirozenému vývoji.

A za chvilku je čas na zastavení u poutního místa Dělanovec, kde neschází ani hezká studánka, rozhodně si lahodnou a zázračně léčivou vodu vezměte s sebou. Původní dřevěnou kapličku zasvěcenou Panně Marii podle pověsti nechal kdysi vybudovat potečský kolář jako poděkování za uzdravení syna.   Dnes tu přímo nad studánkou stojí nově vybudovaná kaple vysvěcená v roce 1999. 

Turistická značka vede dál až na Požár, cestou se zastavte u vyhlídkového okna Durch.

Slovo sice není úplně valašské, ale označuje místo k odpočinku, zastávce na svačinku, na pěknou fotku, na výhled do krajiny. Zde již máme v nohou 6 km, před sebou cestu k rozcestí Požár, kde se znovu otevírají krásné rozhledy a pak trvalé klesání přes rázovitou valašskou vesnici Študlov do cíle ve Valašských Příkazech.

Užijte si všech zajímavých míst na trase – rozhledů, studánek, kapliček, památných stromů a pobytu na zdravém horském vzduchu. Je tu opravdu krásně.