Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti.

Byla založena v roce 2007 Zlínským krajem a jejím posláním je zvyšovat návštěvnost kraje v jeho turistických oblastech, vytvářet sítě partnerství v sektoru cestovního ruchu, a tím napomoci ekonomickému rozvoji kraje a růstu zaměstnanosti. 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.

KONTAKTY