Kultura a tradice

Kultura a tradice

Města a vesnice Východní Moravy ožívají po celý rok slavnostmi a festivaly, fašanky, poutěmi, jarmarky, hody či jízdami králů. 

Turistický region Východní Morava je charakterizován označením "region rozmanitosti". Je to dáno jak rozmanitými přírodními podmínkami v různých lokalitách kraje, tak to bezesporu platí také o různorodosti folkloru a lidových tradic ve všech formách a podobách. Typická architektura, lidové kroje, zvyky, písně, tance, slavnosti, ale také regionální gastronomie - to vše je k vidění, slyšení či ochutnání na Východní Moravě. Nahlédněte do kalendáře akcí.

Přehlídku tradic a krojů zažijete při jízdách králů. Každoročně se koná jízda králů ve Vlčnově (květen), jednou za dva roky pak v Kunovicích (květen) a jednou za tři roky při Dolňáckých slavnostech písní a tanců v Hluku (červenec). 

Mezi vyhlášené tradiční akce patří také Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, které jsou přehlídkou krojů, lidových muzik a tanců, tradičních řemesel i ochutnávkou místní gastronomie. Konají se každoročně začátkem září v Uherském Hradišti. Stejně tak potěší oko i chuťové buňky Dožínky Zlínského kraje pořádané každoročně v Kroměříži. Místní gastronomii ochutnáte také na vyhlášeném Karlovském gastrofestivalu pořádaném začátkem října ve Velkých Karlovicích. Další oblíbenou přehlídku tradic a řemesel přináší vyhlášený Valašský mikulášský jarmek pořádaný každoročně začátkem prosince ve Valašských Kloboukách. 

Poznejte tradice a zvyky, kterými ožívají města, obce i skanzeny na Východní Moravě po celý rok. Navštivte Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Skanzen Rochus v Uherském Hradišti nebo v Rymicích na Kroměřížsku, zažijte pravou velkomoravskou bitvu v Archeoskanzenu na Modré. Poznejte tradiční fašankové obchůzky, Velikonoční a Vánoční zvyky a doprovoďte Mikuláše s jeho družinou.

Na Východní Moravě naleznete místa, z nichž dýchá minulost plnou silou. Nejsou to muzejní expozice, jsou to místa zachovávající ducha své doby. Na Slovácku třeba Muzeum tupeské keramiky v místě, kde donedávna žil a pracoval hrnčíř, na Zlínsku fojtství v Jasenné - národní kulturní památka, na Kroměřížsku větrný mlýn v Těšanech, na Valašsku například dřevěnice v Karolince - Raťkově