Předvánoční výlet? Vydejte se kolem rybníků do Kroměříže

Vodní plochy obrostlé rákosím, lehký mlžný závoj nad hladinou, barvami hýřící podzimní listí. Uklidňující atmosféra, kterou zažijete při procházkách kolem rybníků v Záhlinicích nedaleko Kroměříže.

Možná jste si někdy při cestě vlakem z Přerova do Otrokovic nebo při jízdě po dálnici z Kroměříže všimli historické budovy a komínu sladovny a pivovaru. Patří k Záhlinicím, dříve samostatné obci, dnes místní části Hulína.

Pro dnešní výlet se budeme věnovat krajině  kolem Záhlinic tvořené lukami, poli, lužními lesy a soustavou rybníků. Ta je totiž  základem pro jedinečnou a  celoevropsky uznávanou soustavu přírodního parku Záhlinické rybníky. Hnízdí zde řada vodních a tažných ptáků. Ornitologové zde napočítali neuvěřitelných 270 druhů. Při trošce štěstí je uvidíte, třeba to bude kormorán velký, volavka popelavá, volavka bílá či lžičák pestrý.

Záhlinické rybníky mají celkovou rozlohu skoro 250 hektarů, jsou napájeny říčkami Rusavou a Mojenou a tvoří je rybníky Nový, Pláňavský a Doubravický. Jejich historie sahá do 14. století, později, ve století 16., je rozšířil olomoucký biskup Jan Skála z Doubravky. Jan Skála byl vzdělaným mužem, pro rybnikaření měl talent a je autorem vůbec první učebnice rybníkářství v českých zemích. Rybníky v Záhlinicích byly v 18. století vysušeny a přeměněny na pastviny, ale v druhé polovině minulého, tedy dvacátého století, byly znovu obnoveny.

Do Záhlinic se dostanete snadno vlakem, leží na trati z Přerova do Břeclavi, nebo autem. V obou případech se k rybníkům vydejte po asfaltové cestě vedoucí západním směrem. Minete fotbalové hřiště (motoristé zde najdou místo k parkování) a podél rybníků Doubravického a Nového se dostanete k lávce přes říčku Rusavu, která se nedaleko odtud vlévá do Moravy. Za mostkem začíná značená naučná stezka „Zámeček“ nazvaná podle stejnojmenné myslivny a přírodní rezervace. Pět kilometrů dlouhá trasa naučné stezky má 13 zastavení s informačními tabulemi – končí na okraji lesa v Kroměříži v lokalitě Dolní Zahrady. Odtud je to na nádraží v Kroměříži asi kilometr a o další kilometr dál se dostanete do centra tohoto krásného města. Celkem ujdete ze Záhlinic do Kroměříže kolem 10 km.

Pozn.: do Záhlinic se vydáme ještě jednou, tentokrát do Muzea Františka Skopalíka – vlastence, poslance říšského sněmu Rakousko-Uherska, který byl mj. iniciátorem sjednocování pozemků a inovátorem v zemědělství a také jeho zásluhou je v základech Národního divadla ze Záhlinic jeden ze základních kamenů.