Tip na výlet - Muzeum Bojkovska

Muzeum sídlí v centru Bojkovic, nedaleko vlakové stanice Bojkovice – město či autobusové zastávky. Zachycuje zajímavou historii Bojkovic a blízkého okolí.

Bojkovice byly spojeny s řemeslnou výrobou a živnostmi. Mimo jiné zde v první polovině 19. století pracovala železná huť, ale zdejší naleziště rudy byla chudá na železo a výroba byla ukončena.

Bojkovice byly střediskem zvěrokleštičů (v r. 1910 se jich v místě načítalo 37), kteří za řemeslem cestovali po sousedních státech, ponejvíce do Německa, Uher a Ruska. Po r. 1918 jich ubývalo, takže v r. 1931 se tak živilo jen 9 osob. Kdo by se chtěl o tomto fenoménu Bojkovska dozvědět více, navštíví v nedaleké Komni památkově chráněný domek, který slouží jako ukázka bydlení zvěrokleštiče z II. pol. 19. století. Návštěvu je nutno předem telefonicky domluvit, kontakt je na webových stránkách obce Komňa.

Muzeum Bojkovska zachycuje nejen historii místních řemesel, ale také zde naleznete expozici věnovanou prvorepublikové škole, zajímavý je historický byt z období po II. světové válce, umělecké a liturgické předměty či ukázka soudnictví a práva. Seznámíte se také s Kopanicemi -  svérázným bělokarpatským regionem, do kterého patří tzv. Žitkovské bohyně.

Muzeum je od května do září otevřeno denně, od října do dubna pak v úterky, čtvrtky a v neděli odpoledne, součástí muzea je i turistické informační centrum.

To vás nasměruje k zajímavým pěším túrám. Například se po návštěvě muzea můžete vydat kolem kostela sv. Vavřince po modře značené turistické trase do Luhačovic – je to pouze 10 km. Ale pozor za deště a mokra – některé úseky vedou přes pole a mohou být blátivé!