Za vinaři u umělci na Slovácko

Uherské Hradiště je známé nejen Slováckými slavnostmi vína nebo Letní filmovou školou. Za prohlídku stojí Slovácké muzeum, Galerie Joži Uprky nebo Skanzen Rochus. Vinaři nemohou vynechat měšťanské vinné sklepy v Mařaticích.

Za vinaři u umělci na Slovácko

Tip na výlet

Uherské Hradiště založil král Přemysl Otakar II. v roce 1257. V historickém jádru města vévodí baroko a společně s odkazem předešlých slohů i novějších uměleckých názorů zde působí ve vzácném souznění minulosti s přítomností. I proto bylo Uherské Hradiště oceněno titulem Historické město roku 2011. Ve městě se každoročně pořádá několik významných akcí, jako Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nebo Letní filmová škola. S nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města seznamuje Expozice dějin města. Součástí je i unikátní a v České republice ojedinělá virtuální prohlídka, která představuje vzhled města a život jeho obyvatel v roce 1670. Milovníci umění ocení reprezentativní díla nejslavnějšího malíře Slovácka Joži Uprky. V galerii nesoucí jeho jméno najdete mimořádnou uměleckou sbírku s více než 130 obrazy. Výstava je doplněna o 20 soch umělcova bratra Franty Úprky. Poznejte život a lidové tradice na Slovácku prostřednictvím stálé multimediální národopisné expozice Slovácko ve Slováckém muzeu.  Další expozice a krátkodobé akce prezentují českou i světovou etnografii, historii, archeologii i užitné umění. Využít můžete také pestrou nabídku tradičních lidových výrobků Slovácké jizby. Procházkou přes město kolem měšťanských vinných sklepů v Mařaticích vinohradech se nachází Skanzen Rochus. Seznámíte se zde s etnografickou oblastí uherskohradišťského Dolňácka, s tradičním bydlením a žitím našich předků. Areál láká k návštěvě také díky mnoha akcím, které se zde pořádají. S městem jsou spjaty také jména několika známých osobností, jako například Jan Antonín Baťa. V Části Rybárny můžeme spatřit jeho rodný dům, sochu, na nábřeží Moravy potom dřevěnou lavičku s vytesanou sochou. https://www.slovacko.cz/