Zajímavosti o Baťovi

Zajímavosti o Baťovi

Málou známou je existence baťovské zoologické zahrady ve Zlíně. Ta byla nejprve situována v zámeckém parku v centru Zlína, později byla přestěhována na vrchol Tlusté hory, kde byla součástí rekreačního areálu okolí rozhledny Maják. 

Velké oblibě se těšil urostlý lev zvaný Cézar, který zaujal i sochaře Bohumila Kafku. Ten si Cézara na půl roku půjčil a zhotovil podle něj bronzovou sochu lva bránících státní znak, která je součástí pomníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě. 

Příběh pěti soch Tomáše Bati

Po převratu v únoru 1948 se v Československu o Baťovi nesmělo ani promluvit. Na Západě tomu bylo jinak. V anglickém městě Tilbury nedaleko Londýna byla roku 1955 postavena socha Tomáši Baťovi. V roce 1994 byly odlity čtyři její kopie. Ty jsou nyní umístěny ve čtyřech městech: Zlín, Otrokovice, Partizánske, Svit (pod Tatrami).

Filmové žně

V průběhu II. světové války se v letech 1940 a 1941 ve Zlíně konaly tzv. Filmové žně. V roce 1940 se do Zlína sjelo velké množství známých osobností a herců, mezi nimi Adina Mandlová, Nataša Golová, Oldřich Nový či Jaroslav Marvan. Tehdy osmnáctiletý herec Josef Kemr zaujal i tím, že se svým kolegou Vladimířem Salačem přijeli do Zlína na bicyklech.

Architekti

Architekti, kteří pracovali pro firmu Baťa, zejména F. L. Gahur a V. Karfík byli aktivní i mimo baťovská města. Např. F. L. Gahura byl v roce 1930 autorem vily lékaře Sázela v Trenčíně. Vila sloužila k bydlení lékařské rodiny a byly zde také ordinace. Stavba patřila mezi nejvýznamnější příklady rodinného bydlení na Slovensku. Bohužel po dlouhodobém chátrání byla v roce 2005 zbořena.