Dny řemesel a setkání kovářů

30. ročník, program věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších řemeslníků a setkání kovářských mistrů z České a Slovenské republiky s ukázkou jejich mistrovské práce

Dny řemesel a setkání kovářů
 • V celém areálu Dřevěného městečka budou probíhat ukázky starých řemesel. Zaměstnanci Valašského muzea a další řemeslníci budou předvádět staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů - výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské, ruční výroba cihel a další.
 • Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové stroje a lokomobila.
 • Ve stáncích bude prezentována výroba drobných předmětů, dřevěná a kovová bižuterie, výrobky z včelího vosku, keramické pečivo, perníčky, štípané holubičky aj.
 • Mistři kováři a kovářky přijedou z České Republiky a Slovenska, budou kovat na 11 výhních v celém areálu Dřevěného městečka. Přivítáme také členy představenstva a regionální zástupce Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a podkovářů Čech, Moravy a Slezska. Oživením programu bude podkování koní ve fojtském dvoře a výroba podkov.
 • Předváděná řemesla si mohou návštěvníci také sami vyzkoušet, u kovářů si mohou sami ukovat hřebík nebo vypálit logo Dne řemesel do dřevěné destičky.
 • Ve fojtské zahradě budou probíhat ukázky práce s dravci.
 • Soutěže pro děti i s rodiči – řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, stavění vatry, jízda s trakařem, jízda na koníčcích. Skládání zmenšené dřevěnice nebo puzzle s historickými obrázky starých dřevěnic na dřevěném pódiu. Ve stánku Lesů České republiky si mohou děti vyzkoušet své znalosti v oboru lesnictví.
  • Radnice  - mistr stavitel a jeho projekční kancelář, výstava „Budujeme nový areál Kolibiska
  • Pálenice z Lačnova - tradiční pálení valašské slivovice, klempířské řemeslo
  • Janíkova stodola  - výstavka kovářských výrobků vyrobených v minulých letech, darovaných muzeu a výstava „LIBUŠÍN – obnova objektu po požáru
  • Ruční papírna Velké Losiny
  • Oživení lokomobily a benzínových motorů, ruční výroba cihel
  • Kutí koní, sokolníci
  • Soutěže pro děti a rodiče
  • Hlavní program na komorním amfiteátru: sobota 31. 7., 15.00 -  Moravská veselka, neděle 1. 8., 15.00 – hudební skupina YOYO BAND
  • Chodící soubory - Heligonkářiz valašských kotárů, Okybača

 

Termíny

 • 31. 7. 2021 - 1. 8. 2021

Adresa

Valašské muzeum v přírodě
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí