Search

Chropyně – do zámku i do přírody

Chropyně

Dostupnost
celoročně
vhodné pro rodiny s dětmi

Výlet do Chropyně si užijí milovníci historie, přírody i pohádkových příběhů. Město je spojeno s pověstí o hanáckém králi Ječmínkovi, který se zde narodil. Na chropyňském zámku najdete Rytířský i Ječmínkův sál, setkáte se zde i s odkazem slavného zdejšího rodáka – skladatele Emila Axmana.

Zajímavý je pohled na dějiny Chropyně od pravěku až do současnosti, včetně zemědělství, rybníkářství či lidové kultury. Zámecký rybník je hnízdištěm mnoha druhů vodních ptáků, roste zde řada chráněných vodních rostlin. Naučná stezka kolem rybníka i ptačí pozorovatelny zážitek z návštěvy Chropyně umocní.

Dominantou města Chropyně je zámek z počátku 17. století spojený s pověstí o hanáckém králi Ječmínkovi. Jeden ze zámeckých sálů je mu věnován. Naleznete zde také Rytířský sál, muzejní expozici věnovanou místní historii, lidové kultuře, zemědělství, rybníkářství a unikátní sbírku zbraní ze 17. století. A také je pamatováno na odkaz chropyňského rodáka – hudebního skladatele Emila Axmana.

Nedaleký Zámecký rybník nabízí příjemné setkání s přírodou. Rybník je národní přírodní památkou, je hnízdištěm celé řady vodních ptáků, k jejich sledování slouží ptačí pozorovatelna. Také mnohé vodní rostliny rostoucí na rybníce patří ke chráněným druhům.

Chropyní prochází necelých 6 km dlouhá naučná stezka, která se na 12 zastaveních věnuje zdejším přírodním zajímavostem i historii města. K těm patří rybníky (Zámecký a Hejtman), vodní toky (Malá Bečva, Svodnice), lužní lesy, chráněné louky, dokonce minerální prameny.

Trasa naučné stezky je vedena od městského úřadu, kolem Zámeckého rybníka, podél toku Malé Bečvy prochází lužním lesem k rybníku Hejtman, kde vyvěrá minerální pramen.

Třetina naučné stezky je vedena kolem Zámeckého rybníka a nabízí alternativu pro výlet s malými dětmi.

Stezka je značena zelenobílou čtvercovou značkou.

 

Projekt Cestuj a poznávej Východní Moravu byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a my se Vám co nejdříve ozveme