Koncert / Adventus Domini / Schola Gregoriana Pragensis Praha

Adventní koncert představuje částečnou rekonstrukci mariánské adventní mše tak, jak se rozvíjela od raného středověku až do druhé poloviny 16. století. Základní osu tvoří „klasické“ gregoriánské zpěvy mešního propria – již zmíněný vstupní zpěv Rorate caeli, zpěv mezi čteními (graduale) A summo caelo, zpěv k průvodu s obětními dary (offertorium) Ave Maria a zpěv k přijímání (communio) Ecce Virgo. Vedle gregoriánského chorálu je věnován hlavní prostor typicky českému repertoáru rorátních mší, kde seke slovu dostanou hojně i duchovní písně, a to jednohlasé i vícehlasé. Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987 (D. Eben absolvoval na pařížské konzervatoři obor "dirigování gregoriánského sboru" a v následující sezóně působil jako dirigent Choeur Grégorien de Paris). Schola Gregoriana Pragensis se intenzivně věnuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Norsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Israel, Japonsko). Nahrávky souboru na CD získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, "Zlatá Harmonie" za nejlepší českou nahrávku roku). Práce souboru se soustředí jednak na semiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 9.-11. století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů v programech zaznívá i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století. Další informace o souboru najdete na www.gregoriana.cz Koncert je zcela akustický, bez přestávky cca 70 min.

Koncert / Adventus Domini / Schola Gregoriana Pragensis Praha

Termíny

  • 18. 12. 2015 • 19:00
    MěDK Elektra, sál Rondo

Vstupné

Vstupné: 250 Kč v předprodeji, na místě 300 Kč.

Adresa

Luhačovice
763 26 Luhačovice

Kontakt

www: www.mesto.luhacovice.cz , www.luhacovice.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí