Otmar Oliva - Příběh sochy

Tříletá výstavní expozice o sochaři Otmaru Olivovi, který žije na Velehradě a více než tři desetiletí tvoří ve svém ateliéru úchvatná díla.

Otmar Oliva - Příběh sochy

Dnes mezinárodně známý olomoucký rodák Otmar Oliva (*19.2.1952), absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (1972) a Akademie výtvarných umění v Praze (1978), žije s manželkou Olgou a dětmi na Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou. Genius loci cyrilometodějského poutního místa dokonale souzní s křesťanským smyslem jeho velmi rozsáhlého díla, které zahrnuje volnou plastiku, liturgické a obřadní (převážně církevní) artefakty, insignie, reliéfní výzdobu zvonů, sochařské řešení hrobů, pamětní desky, busty, medaile i velké komplexní sochařské realizace určené převážně do chrámových interiérů a urbanistických slohových prostor v České republice i v zahraničí. Do evropského povědomí vstoupila zejména jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu a výbava interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru. K trvalému okruhu sochařových přátel a spolupracovníků patří architekt Miroslav Vochta, akademický malíř Jan Jemelka, kamenosochař Petr Novák, cizeléři Luboš Smílek a Jiří Severin, fotograf MUDr. Jiří Rohel, vydavatel Tomáš Ježek a teoretik PhDr. Jaroslav Zapletal. Příležitostně spolupracuje s celou řadou významných českých a zahraničních výtvarníků, architektů, teologů a uměnovědců. Za všechny jmenujme alespoň kardinála Tomáše Špidlíka, Slovince ThDr. Marko Ivana Rupnika SJ a architekta Ivo Goropevšeka. O autorovi existuje rozsáhlá literatura zahrnující i přehled výstavní činnosti a filmografii. Jeho díla vlastní Vatikánské muzeum, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna a galerie v Olomouci, Zlíně, Ostravě, Hodoníně a v Uherském Hradišti. Své práce dodal do řady evropských zemí a USA. Je držitelem Ceny Masarykovy akademie umění, Pamětní medaile 3. odboje, Řádu sv. Cyrila a Metoděje (za sochařskou výzdobu papežské kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu). V 90. letech 20. století vyučoval na Scuola delĺ arte spirituale v Římě.

Termíny

  • 2. 6. 2016 • 18:00
    vernisáž
  • 3. 6. 2016 - 31. 12. 2019

Adresa

Turistické centrum Velehrad
Salašská 328
687 06 Velehrad

Kontakt

www: www.velehrad.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí