Smysl smyslů

Smysl smyslů. To je seriál výstav zlínského výstavního ateliéru pro.story, který se skládá z 5 výstav a 5 výtvarníků v kontextu 5 smyslů a kognitivní funkce publika. Umělci dostali prostor zacílit na smyslové vnímání kolemjdoucích prostřednictvím svých výtvarných prací v prostorech ateliéru ve 2. výloze 1. internátu nad Obchodním domem nebo v jeho přilehlém okolí.

Smysl smyslů

Postupně se obecenstvu dostane interakce se zrakem, hmatem, sluchem, čichem a chutí. Směs výtvarných interpretací SMYSL SMYSLŮ se zaměří na práci se vstupními informacemi a jejich transformaci při utváření pocitu a názoru publika.

Nyní ve Zlíně probíhá první výstava z cyklu, které se ujal slovenský fotograf Filip Beránek, který zpracoval téma základního smyslu – ZRAKU do instalace citylightu ve výloze. A to nejen ve dne, ale taky v noci, kdy září do okolí a lidé se v něm vidí.

Slovenský fotograf Filip Beránek vnímá fotografii jako prostředek k zachycení světa a není pro něj jen vizuálním povídáním. Zrak upíná k objektům s estetickým přesahem v druhém plánu a nabízí tu možnost i publiku. V kontextu dnešní doby vyzývá vidět přehlížené a přemýšlet o tom, co skutečně vidíme nebo co vidět máme nebo chceme. A otevírá otázku, kde začíná a končí vnitřní a vnější realita.

Více informací naleznete na https://prostory.work/blog/smysl-smyslu-zrak-filip-beranek.

Pořadatel: Pro.story

 

Termíny

  • 18. 3. 2021 - 24. 7. 2021

Adresa

Pro.story
náměstí T. G. Masaryka 2433
76001 Zlín

Kontakt

e-mail: studio@prostory.work
www: http://www.prostory.work/

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí