Jan Kotěra a jeho žáci ve Zlíně

Ke 150. výročí narození Jana Kotěry, jež patří mezi nejvýraznější osobnosti české architektury, pořádá Kotěrovo centrum architektury a statutární město Zlín výstavu JAN KOTĚRA A JEHO ŽÁCI VE ZLÍNĚ. Stal se prvním architektem, který řešil urbanisticko-architektonické problémy Zlína a až do své smrti zůstal ve funkci poradce pro architekturu firmy Baťa.

Jan Kotěra a jeho žáci ve Zlíně

Slavnostní zahájení výstavy se koná v pondělí 8. listopadu 2021 od 16.00 hod. v Galerii ve 2. patře zlínské radnice. V rámci vernisáže se uskuteční také komentovaná prohlídka výstavy s Mgr. Ladislavou Horňákovou, kurátorkou sbírky architektury Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Výstavu můžete navštívit Po–Čt 7.30–18.00, Pá 7.30–17.00, v sobotu po dobu konání svatebních obřadů.

Jan Kotěra byl nejen architektem, ale také urbanistou, teoretikem architektury, vysokoškolským pedagogem, návrhářem nábytku a výtvarníkem. Do své tvůrčí činnosti zapojoval i své žáky a výrazně ovlivnil řadu českých architektů první poloviny 20. století, například Bohuslava Fuchse, Josefa Gočára, Jaromíra Krejcara, Kamila Roškota, Miroslava Lorence nebo Františka L. Gahuru.

Jan Kotěra stál také na samém počátku výstavby „baťovského" Zlína. Jeho projekt dělnické kolonie na Letné znamenal začátek výstavby první nové městské čtvrti, jež byla později rozšiřována a doplňována charakteristickými krychlemi z režných cihel podle regulačního plánu jeho žáka F. L. Gahury.

Text byl využit ze Zlínského architektonického manuálu (ZAM), kde najdete další informace o jeho tvůrčí činnosti.

Termíny

  • 8. 11. 2021 - 30. 11. 2021

Vstupné

zdarma

Adresa

Budova radnice
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Kontakt

telefon: +420 577 630 270, 222
e-mail: is@zlin.eu
www: www.ic-zlin.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí