Search

Luhačovice, místo také pro zamilované

Luhačovice

9 km
Dostupnost
celoročně
vhodné pro rodiny s dětmi
nenáročný, středně obtížný

Luhačovice nejsou jen lázně, ale také ráj pro milovníky aktivního pohybu. Procházejí tudy jak dálkové turistické trasy, tak i chodníky naučných stezek či místní tematické stezky různého zaměření. Láká vás romantické Jezírko lásky či tajemná Obětová hora?

Luhačovice jsou proslulé unikátními minerálními prameny navracejícími zdraví. A současně krásné okolí města přímo vybízí k turistickým výšlapům. Nabízíme několik turistických tipů.

Pro vycházky po lázeňském areálu doporučujeme využít Zvukovou mapu Luhačovic. Na území Luhačovic a sousedních Pozlovic je vyznačeno 5 tematických tras, které mají charakter „kulturní audio trasy“. Tři témata jsou věnována osobnostem spojeným s Luhačovicemi – Leoši Janáčkovi, architektu Jurkovičovi a rodu Serényiů, dvě témata pak lázeňství a zdejším vodám. Každá trasa je tvořena 10 zastaveními a každé zastavení nabízí zajímavý příběh vyprávěný formou dramatického přednesu, ten si stáhnete do mobilu na www.zvukovamapaluhacovic.cz . Trasy nejsou příliš náročné, mají délku od 2 do 5 km. Jsou vhodné i pro rodiny s kočárky.

Romantické duše se vydají k Jezírku lásky. K malé lesní nádrži severně od Luhačovic vede takřka vytrvale stoupající stezka značená jako Okruh Dušana Jurkoviče. Výchozím místem je pramen Ottovky. Cestou k jezírku můžete ochutnat ještě prameny Viola a Marie. Magie lásky praví, že v jezírku je nutno smočit ruce, nejlépe malíček levé ruky. Poté pokračujte po značené trase až k rozcestníku Obora, odtud se vraťte do výchozího místa po žlutě značené turistické trase. Okruh je dlouhý 5 km.

Jižně od Luhačovic se vypíná Obětová hora. Údajně se zde v dávné minulosti odehrávaly kultovní obřady spojené i s lidskými obětmi. Jiná legenda praví, že odtud byli vyhnáni Tataři: když odvalili mohutný kámen, z nitra hory se vyvalil „zelený had“, který všechny přihlížející zahubil. Výchozím místem je rozcestník tras Luhačovice – pošta, červeně značená trasa prochází kolem pramene Aloiska ke Kamennému (Červenému) kříži. V lokalitě Ještí odbočíte na Okruh Dušana Jurkoviče, po sestupu z Obětové hory na rozcestí „Lesní“ zvolte zeleně značenou lázeňskou trasu vedoucí přes údolí Gáborka k prameni Aloiska. Okruh má délku cca 9 km.

Možnost občerstvení na startu i v cíli, v terénu ne.

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a my se Vám co nejdříve ozveme