Hrad Brumov

Zřícenina původně pozdně románského hradu s částečně zachovalými sklepními i nadzemními prostory. Brumovský hrad patří mezi zajímavé lokality Východní Moravy a zároveň je jedním z nejstarších hradů v našich zemích. Stálé expozice se věnují tématům historie hradu i CHKO Bílé Karpaty.

Hrad Brumov
Otvírací doba v sezóně
od do přestávka od přestávka do
Po
Út 9:00 17:00 12:00 13:00
St 9:00 17:00 12:00 13:00
Čt 9:00 17:00 12:00 13:00
9:00 17:00 12:00 13:00
So 9:00 17:00 12:00 13:00
Ne 9:00 17:00 12:00 13:00
Upřesnění
duben, květen, červen, září, říjen
Otvírací doba mimo sezónu
od do přestávka od přestávka do
Po
Út 10:00 18:00 12:00 13:00
St 10:00 18:00 12:00 13:00
Čt 10:00 18:00 12:00 13:00
10:00 18:00 12:00 13:00
So 10:00 18:00 12:00 13:00
Ne 10:00 18:00 12:00 13:00
Poznámka k otvírací době
červenec, srpen
Typ památky nebo kulturního zařízení
Hrad / tvrz
Přístupnost tělesně postiženým
Návštěva je možná jen s dopomocí druhé osoby a to bez větších potíží do prostoru bývalého dolního a horního nádvoří, na vyhlídkovou terasu, do hradní galerie a do menší části expozice ve sklepení. WC nejsou bezbariérová. Vstup je pro vozíčkáře i s doprovodem bezplatný. Nejbližší bezbariérové WC je v podhradí v Městském muzeu (asi 400 m od hradu).
Jazyky - výklad průvodce
anglický, český

Adresa

Hrad Brumov
Brumov
763 31 Brumov-Bylnice

Kontakt

telefon: +420 736 768 350 (kastelán), +420 577 330 138 (Městské informační centrum)
e-mail: hrad@brumov-bylnice.cz
www: http://www.hradbrumov.cz/

Další informace

Hrad Brumov leží na západním okraji města Brumova, při státní silnici č. 57 směrem na Slovensko. Je postaven na výběžku horského hřbetu a obtékán dvěma potoky, spojujícími se v říčku Brumovku. Hrad leží na turistické značené trase na Jelenovskou, rekreační zařízení nad Valašskými Kloboukami.

Brumovský hrad střežil z moravské strany Vlárský průsmyk, kudy vedla obchodní cesta z Moravy do Uher. Archeologický průzkum, svého času největší v Československu, byl na hradě zahájen v roce 1977. Bylo nalezeno několik chodeb a základy kuchyně, zbytky pilířů padacího mostu, původní kamenná dlažba a hlavní věž z poloviny 13. století. Toto místo bylo osídleno již v 1. století před naším letopočtem. V první polovině 13. století byl za vlády markraběte Vladislava Jindřicha zbudován kamenný hrad. V té době již představoval důležitou pevnost krále Přemysla Otakara II. v boji proti Uhrům. Velkou změnu zaznamenal hrad v 15. století, kdy došlo k výstavbě mohutné opevněné soustavy. V době husitských válek v 1. polovině 15. století se hrad stává centrem husitství na východní Moravě. Zuřily zde boje za přítomnosti krále Zikmunda, ale hrad pravděpodobně dobyt nebyl. V roce 1426 byl hrad již v přímém držení krále Zikmunda a podnikaly se z něj výpady do Uher. Na konci 15. století se Morava stala svědkem dalšího válečného konfliktu mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. V letech 1468–1469 je hrad dobyt a získávají ho Korvínovi stoupenci Podmaničtí z Podmanína. V 1. polovině 16. století dochází k radikální přestavbě celého hradu, který je přeměněn v pohodlné panské sídlo a stává se pevností, která úspěšně odolává všem útokům. V této době je zbudován dolní hrad s příkopem a pilířovým kamenným mostem. V roce 1663 pronikla tatarská a turecká vojska na Moravu. Při obraně padlo velké množství Valachů a celá východní Morava byla značně zpustošena. Městečko Brumov bylo zcela zničeno, pouze hrad odolal. Protože se turecká tažení opakovala, stal se hrad z rozkazu císaře hlavním centrem obrany východomoravské hranice. V roce 1760 hrad vyhořel. Dnes díky výzkumu můžeme na hradě vidět zachovalá sklepení horního hradu z 1. poloviny 16. století. Uchovaly se i starší části hradu ze 14. století. Hrad je ve správě Města Brumova-Bylnice. Od roku 2000 je hrad zpřístupněn veřejnosti. Ve sklepeních horního hradu je stálá expozice o historii hradu se vzácnými archeologickými nálezy a expozice Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Od roku 2005 je otevřena fotogalerie.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí