Hrad Malenovice

Hrad Malenovice patří k nejvýznamnějším památkám Zlínska. Kromě klasických prohlídek, které zahrnují i návštěvu hradní věže, zde najdete několik expozic. Největším magnetem je přírodovědná expozice se stovkou nejrůznějších vypreparovaných živočichů z celého světa. Unikátem hradu je také jediná vystavená kostra slona na území České republiky.

Hrad Malenovice
Otvírací doba v sezóně
od do
Po - -
Út 10:00 17:00
St 10:00 17:00
Čt 10:00 17:00
10:00 17:00
So 10:00 17:00
Ne 10:00 17:00
Upřesnění
Červenec–srpen; květen, červen, září ÚT - NE 10.00–12.00 a 13.00–17.00
Otvírací doba mimo sezónu
od do přestávka od přestávka do
Po - -
Út - -
St - -
Čt - -
- -
So 10:00 16:00 12:00 13:00
Ne 10:00 16:00 12:00 13:00
Poznámka k otvírací době
Duben a říjen; ostatní dny v mimo sezónu na objednávku.
Typ památky nebo kulturního zařízení
Expozice, Hrad / tvrz, Muzeum
Akceptované způsoby platby
hotově v Kč
Jazyky personálu
český
Jazyky - tištěný průvodce
anglický, německý

Adresa

Hrad Malenovice
Švermova 448
Malenovice
763 02 Zlín

Kontakt

telefon: +420 577 103 379
e-mail: hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz
www: http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/hrad-malenovice/

Další informace

Nenápadný, ale ze stavebně-historického hlediska velmi významný hrad založený moravským markrabětem Janem Jindřichem, bratrem Karla IV., v 2. polovině 14. století. Hrad má v sobě prvky gotiky, baroka i renesance a je po Buchlově nejzachovalejším hradem jihovýchodní Moravy. Prohlédnout si lze hradní interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kapli s malbami z poloviny 18. století, zařízení kanceláře malenovického velkostatku aj.). Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Během návštěvní sezony se na malenovickém hradě konají koncerty, divadelní představení a vystoupení skupin historického šermu.

Hrad spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Hrad Malenovice je situovaný na skalním hřbetu západně od Zlína v místní části Malenovice. Pojedete-li po hlavní silnici od Otrokovic, odbočíte vpravo směrem na Lhotu u Malenovic a Bohuslavice u Zlína, před kostelem odbočíte z Masarykovy ulice doleva na Švermovu a z ní po 400 m znovu doleva na ulici Světlov. Po 250 m ostře doprava a po 300 m dorazíte k hradu.

Expozice / prohlídková trasa

HISTORIE HRADU MALENOVICE Panelová výstava Radima Vrly z Národního památkového ústavu v Kroměříži přináší množství zajímavých informací z bohaté stavební historie hradu. Malenovický hrad je spolu s Buchlovem jediným hradem Zlínského kraje, který neprodělal zásadnější stavební modernizaci, a slučuje v sobě pozoruhodně stavební sloh gotiky, baroka i renesance. Fotografie nabízí pohled do jinak nepřístupných míst nebo přibližují detaily, které běžný návštěvník při prohlídce nepostřehne. Nákresy přibližují podobu hradu v různých obdobích.

ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH Expozice Řemesla ve starých Malenovicích je jedinečnou muzejní instalací představující inventář dílen starých malenovických řemeslníků doplněný ukázkami jejich výrobků. Představuje se dílna koželužská, sedlářská, kovářská, tradice malenovických hrnčířů, řemeslo tkalcovské a soukenické, zpracování perleti nebo malenovický pivovar. Ten ostatně připomíná i další expozice Hostinec našich pradědečků.

ZOOLOGICKÁ EXPOZICE "ZVÍŘATA NA ZEMI A ČLOVĚK" Expozice obsahuje na 150 exponátů /různých zvířat, ať už vycpaných nebo jejich koster/ a přibližně také tolik brouků. Exponáty jsou rozděleny podle oblastí formou panelů, fotografií a trojrozměrných preparátů. Jedním z největších lákadel výstavy je kostra slonice Sumatry. Za svého života vystřídala slonice Sumatra několik cirkusových společností. Poslední rok života dožila ve zlínské zoologické zahradě, kde jí museli amputovat část nohy. Složit kompletní kostru slona se nepodařilo, část kostí totiž chybí. I tak je to ale celorepublikový unikát, jediná kostra slona, ke které má veřejnost přístup. Kromě Sumatry uvidíte i lvici nebo mnohoštětinatého červa. Celá expozice je složená z exponátů, které byly dosud uložené v Muzeu jihovýchodní Moravy. Některé pocházejí ještě ze sbírek hraběte Seilerna, jiné z Baťových studijních ústavů.

Na stěnách chodeb a schodišť jsou umístěny lovecké trofeje, střelecké terče, střelné, palné, chladné zbraně, dobový nábytek apod.

Expozice / prohlídková trasa

V hájence před hradem je umístěna národopisná expozice DŘEVO, PROUTÍ, SLÁMA. Expozice Dřevo, proutí, sláma představuje zvláštní odvětví tradiční výroby - domáckou výrobu dřevěného nářadí a náčiní a předmětů z proutí a slámy, které sloužily jak v domácnostech a v hospodářství samotných výrobců, tak taky pro prodej. Sami domáčtí výrobci nebyli vyučenými řemeslníky, měli svá hospodářství a výrobní znalosti dědili z generace na generaci. Kromě samotných výrobků, výrobních nástrojů, dokumentovaných výrobních postupů ukazuje expozice také hospodářské a sociální zázemí, v němž tito výrobci žili. Expozice je navíc doplněna ukázkami dřevořezby ze sbírkového fondu muzea, ukázkami tradiční i současné tvorby betlemářské, jedna její část se věnuje lidové architektuře regionu. Její jedinečnost byla oceněna také cenou České národopisné společnosti za rok 2004.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí