Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – Muzeum regionu Valašsko

Zámek Lešná leží ve stejnojmenné obci zhruba 8 km od Valašského Meziříčí. Renesanční objekt s arkádovým nádvořím vznikl v 16. století přestavbou původní vodní tvrze a později prošel několika zásadními úpravami. Tu poslední učinil rod Kinských, který mu vtiskl klasicizující ráz s romantizujícími novogotickými detaily. Od poloviny 19. století je součástí zámku i rozsáhlý anglický park (druhý nejcennější na severní Moravě) s řadou vzácných rostlin a dřevin. Zámek i park spravuje Muzeum regionu Valašsko, které tady po celý rok organizuje výstavy a akce pro školy i širokou veřejnost. Součástí nabídky je také stálá historická a environmentální expozice.

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí – Muzeum regionu Valašsko
Upřesnění
Pondělí zavřeno. Zámecký park otevřen každý den od 8 do 18 hodin.
Typ památky nebo kulturního zařízení
Zámek, park, muzeum
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampou
Virtuální prohlídka
ne
Jazyky personálu
český, anglický
Jazyky - tištěný průvodce
anglický, německý, ruský
Jazyky - výklad průvodce
český, anglický

Adresa

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
Lešná 1
756 41 Lešná

Kontakt

telefon: +420 734 420 009
e-mail: zamek.lesna@muzeumvalassko.cz
www: www.muzeumvalassko.cz

Další informace

Tvrz v Lešné se poprvé připomíná v roce 1415. Na přelomu 16. a 17. století byla přestavěna na pozdně renesanční čtyřkřídlý jednopatrový zámek s arkádovým nádvořím. K dalším stavebním úpravám došlo ve 2. čtvrtině 18. století za Rudolfa Podstatského z Prusinovic. Byly zde vybudovány reprezentativní místnosti, tzv. piano nobile. Na přelomu 80. a 90. let 19. století získal zámek dnešní podobu. Klasicizující ráz s romantizujícími novogotickými detaily vtiskla objektu přestavba údajně podle projektu Johanna Micka a Viktora Siedeka. V severozápadním křídle bylo zbudováno dvouramenné schodiště s prvky ve stylu druhého rokoka. V té době byl zasypán příkop, který propůjčoval objektu pevnostní charakter, a v přilehlém přírodně krajinářském parku byly vysazeny četné dřeviny.

V roce 1975 získalo do své správy památkově chráněný lešenský zámek spolu s architektonicky i dendrologicky hodnotným přírodně krajinářským parkem Okresní vlastivědné muzeum Vsetín, dnes Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Zchátralý stav objektu a neutěšená situace parku si vyžádaly rozsáhlé rekonstrukční práce, po jejichž ukončení bude zámek zpřístupněn veřejnosti jako památkový objekt se zajímavými muzejními expozicemi.

Anglický přírodně krajinářský zámecký park v Lešné vznikl pod vlivem dobového romantického cítění pravděpodobně v polovině 19. století. Už před jeho zřízením se jižně od hospodářského dvora rozkládala okrasná zámecká zahrada užitkového rázu, na jejímž půdorysu byly vysázeny tehdejším majitelem Jiřím Beesem nejstarší dřeviny domácího původu (např. jasan, habr…). O jeho další rozkvět se v 80. a 90. letech 19. století výsadbou četných introdukovaných (např. jedle, cypřišky, jalovec, zeravy, liliovník, pterokarye, nahovětvec..) a kultivovaných domácích dřevin zasloužil nový majitel panství – císařský komoří August hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. V roce 1925 byly založeny dva rybníčky a bažantnice. Konfiskace majetku hraběcího rodu Kinských v roce 1945 vedla k postupné devastaci areálu. V roce 2000 byl park po rozsáhlé rekonstrukci znovu slavnostně otevřen.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí