Search

Muzeum J. A. Komenského

Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod

Uherský Brod

Muzeum sídlí v části dochovaného městského opevnění ze 14.–16. století. Jak už název muzea napovídá, jeho podstatná část je věnovaná životu a dílu tohoto světoznámého myslitele a pedagoga. Ve stálých expozicích se dozvíte také historii Uherského Brodu a etnografii celého regionu. Pro děti je tu malý koutek na hraní a v průběhu roku tvůrčí dílny.
Celoročně
Muzeum

Expozice:

Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho doba
Uherský Brod v proměnách času
Starožitnosti Uherskobrodska
Rolnický dům a hospodářství čp. 57 v obci Vlčnov

Stálá expozice věnovaná životu a dílu Jana Amose Komenského byla slavnostně otevřena dne 28. března 2022, a to u příležitosti 430. výročí jeho narození. Novou Komenského expozicí vyvrcholil proces přebudování prostor muzea do podoby, která odpovídá aktuálním muzejním trendům, poskytuje návštěvníkům větší komfort a hovoří soudobým jazykem.

V celkem pěti částech představuje expozice Komenského dobu a jeho místo v tehdejší společnosti, ale rovněž jeho dílo, skrze které se lze zamýšlet nad nadčasovými otázkami, jež si stále klademe.

  • ŽIVOT KOMENSKÉHO

Úvodní sál expozice je věnován životu Komenského s důrazem na společenský kontext 16. a 17. století. Návštěvníci jím mohou kráčet s Komenským a v celkem devíti zastaveních, od rudolfinské Prahy až po Amsterodam zlatého věku Nizozemska, projít s Janem Amosem dobu studií, začátků jeho dráhy pedagoga, nelehké období po bitvě na Bílé hoře i dobu strávenou v exilu a mohou proniknout do jeho myšlení i rozhodování.

  • LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

Komenského životní putování se sice uzavřelo v Amsterodamu roku 1670, jeho dílo však žije v mnoha podobách dosud. A právě Komenského dílu, čítajícímu více než 250 titulů, se věnují následující tři části expozice.

Druhý expoziční sál vyplňuje trojrozměrný model města-světa, připraven dle kresby, jejímž autorem může být sám Komenský. V rámci unikátní audiovizuální projekce, kdy jsou pomocí UV mapování přímo na model promítány výjevy z Labyrintu, je ukázáno, že město sice na první pohled vypadá organizovaně a spořádaně, při bližším zkoumání ale vyvstává bezvýchodnost lidských osudů a Komenský se zamýšlí nad tím, skrze co vede cesta z labyrintu ven.

  • THEATRUM

Rovněž třetí část expozice nabízí prostor k hlubšímu poznání Komenského díla, byť opět prezentovaného multimediální formou. Sál s názvem Theatrum, tedy jakési expoziční divadlo, je pojmenován dle Komenského encyklopedického spisu Divadlo veškerenstva věcí (Theatrum universtitatis rerum). A je to právě tento raný rukopis Jana Amose, jenž posloužil jako námět promítaného filmu.

  • KOMENSKÝ TIŠTĚNÝ

Po dvou audiovizuálních projekcích se návštěvník vrací zpět do doby 17. století a ke Komenského tvorbě jako celku. Před vstup do čtvrté části, která je založena na knihách a jejich příbězích, autoři expozice umístili tiskařský lis, na němž si mohou návštěvníci vyzkoušet práci tiskaře a uvědomit si důležitost tohoto oboru pro Komenského dobu. Sál Komenský tištěný, rozčleněný do třech témat, pak připomíná, že za více jak půlstoletí vytvořil Jan Amos rozsáhlé a mnohovrstevné dílo. Zanechal po sobě díla filosofická, teologická, politická, pedagogická, historická i básnická.

Komenský pedagog se snažil najít účinnou metodu výchovy a vzdělávání. Komenský umělec slova využíval literaturu jako prostředek k oslovení veřejnosti, ale současně jako prostor pro vyrovnání se s osobními tragédiemi, jež ho v životě provázely. A konečně náležitost Komenského k Jednotě bratrské i hluboce zakořeněná víra v Boha tvoří východiska tématu Komenský filosof a teolog.

  • KOMENSKÝ ZOBRAZOVANÝ

Závěr je symbolicky věnován ne slovu, nýbrž obrazu. Poslední, pátá část expozice nese titul Komenský zobrazovaný a představuje proměny vizuálního ztvárnění Jana Amose od 17. století do současnosti. Jelikož je Komenský snadno rozeznatelnou postavou, bývá umisťován na bankovky, známky, medaile i odznaky, stejně tak ale bývá terčem humorných karikatur. I to ale patří ke vnímání Komenského, moravského rodáka a Učitele národů, který se, přestože se mnohokrát poháněn okolnostmi své doby a činy klíčových hráčů 17. století ocitl sám na jevišti světa, nikdy nevzdal a bojoval za blaho své církve i národa.

Turistické cíle

Slovácko
Staré Město
Terárium v KOVOZOO
Celoročně
Expozice
Slovácko
Topolná
Muzeum v přírodě Topolná
Celoročně
Muzeum
Slovácko
Staré Město
Muzeum veteránů
Celoročně
Muzeum
Slovácko
Staré Město
Muzeum kovářství
Celoročně
Muzeum
Kroměřížsko
Kroměříž
Květná zahrada Kroměříž
Celoročně
Slovácko
Korytná
Rozhledna Obecnice
Celoročně
Rozhledna
Slovácko
Nivnice
Rozhledna U Trojice
Celoročně
Rozhledna
Valašsko
Velké Karlovice
Rozhledna na Ztracenci
Celoročně
Rozhledna

Kontaktujte nás

Napište svůj požadavek a my se Vám co nejdříve ozveme